15 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Khánh Hoà

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 15 chi nhánh, PGD ở tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, TP Nha Trang có 09 điểm, TP. Cam Ranh có 01 điểm, thị xã Ninh Hòa có 01 điểm, huyện Vạn Ninh có 01 điểm, huyện Cam Lâm có 02 điểm, huyện Diên Khánh có 01 điểm, có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank TP Nha Trang (9 PGD)

PGD Vietcombank Lộc Thọ

 • Địa chỉ: Số 07 Khu Tập thể Bệnh viện Quân dân Y 87, đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3525665- 3525666
 • Fax: 0258.3790988 0258.3525663
 • Cán bộ lãnh đạo: PGĐ CN. Đào Hòa
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 14 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3826279- 0258.829689
 • Fax: 0258.3829682
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Phan Ngọc Kính
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Nguyễn Thiện Thuật

 • Địa chỉ: 09 Nguyễn Thiện Thuật – Phường Tân Lập – TP Nha trang – Khánh Hoà
 • Điện thoại: 02583.524676
 • Fax: 02583.524677
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Võ Thị Ngàn Thương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Bình Tân

 • Địa chỉ: Lô 1+2 Chung cư 192 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.883949
 • Fax: 02583.880881
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Quang Vịnh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Vĩnh Phước

 • Địa chỉ: Số 626, đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3830949
 • Fax: 0258.3540114
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Thị Xuân Mộng Lành
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Phước Hải

 • Địa chỉ: Số STH 08.15, đường số 4, Khu đô thị Hà Quang 1, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.819989
 • Fax: 02583.877992 0258.3819989
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Đình Trung
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 17 Quang Trung, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3568899
 • Fax: 0258.3823806
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ.Lương Phan Sảng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Lê Thánh Tôn

 • Địa chỉ: Một phần tầng 1, Tòa nhà Nha Trang Lodge Hotel, số 42 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258. 3527928 – 0258.3527938
 • Fax: 0258.3527940
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Đức Phong
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Lê Thành Phương

 • Địa chỉ: Số 21 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3527928
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Ngọc Pizon
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank TP. Cam Ranh (1 PGD)

PGD Vietcombank Cam Ranh

 • Địa chỉ: Số 100, đường 22/8, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại: 0258.3956168 – 3956268
 • Fax: 0258.3955692
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hà Việt Dũng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Vạn Ninh (1 PGD)

PGD Vietcombank Vạn Ninh

 • Địa chỉ: Số 184 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3910011
 • Fax: 0258.3910012
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Phương Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Cam Lâm (2 PGD)

PGD Vietcombank Cam Đức

 • Địa chỉ: 346 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà
 • Điện thoại: 0258.3983800 – 3983400
 • Fax: 0258.3983000
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Anh Hải
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Bắc Bán Đảo Cam Ranh

 • Địa chỉ: TDP Bãi Giếng Bắc, Thị Trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.986455 – 02583.986456 – 02583.986457
 • Fax: 02583.986458
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Việt Cường
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Diên Khánh (1 PGD)

PGD Vietcombank Diên Khánh

 • Địa chỉ: Số 50 đường Nguyễn Trãi, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3850627
 • Fax: 0258.3850628
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Ngô Duy Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Ninh Hòa (1 PGD)

PGD Vietcombank Ninh Hòa

 • Địa chỉ: Số 668 đường 2 tháng 4, tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.634969
 • Fax: 02583.634949
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Anh Vũ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)