14 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Khánh Hoà

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Khánh Hoà.

Chi nhánh/PGD Vietcombank Cam Lâm (2 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Nha Trang

PGD Cam Đức

 • Địa chỉ: 346 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà
 • Điện thoại: 0258.3983800 – 3983400
 • Fax: 0258.3983000
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Hà Việt Dũng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Khánh Hòa

PGD Bắc Bán Đảo Cam Ranh

 • Địa chỉ: Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.986455 – 02583.986456 – 02583.986457
 • Fax: 02583.986458
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Việt Cường
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13.3 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Diên Khánh (1 PGD)

Chi nhánh: Khánh Hòa

PGD Diên Khánh

 • Địa chỉ: Số 50 đường Nguyễn Trãi, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3850627
 • Fax: 0258.3850628
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Ngô Duy Bình
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank TX Ninh Hòa (1 PGD)

Chi nhánh: Khánh Hòa

PGD Ninh Hòa

 • Địa chỉ: Số 668 đường 2 tháng 4, tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.634969
 • Fax: 02583.634949
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Văn Dương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Cam Ranh (1 PGD)

Chi nhánh: Nha Trang

PGD Cam Ranh

 • Địa chỉ: Số 100, đường 22/8, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại: 0258.3956168 – 3956268
 • Fax: 0258.3955692
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lê Anh Hải
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Nha Trang (8 PGD)

Chi nhánh: Nha Trang

PGD Lộc Thọ

 • Địa chỉ: Số 07 Khu Tập thể Bệnh viện Quân dân Y 87, đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3525665- 3525666
 • Fax: 0258.3790988 0258.3525663
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Ngọc Pizon
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Nha Trang

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 21 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3826279- 0258.829689
 • Fax: 0258.3829682
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Phan Ngọc Kính
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 17:00

Chi nhánh: Khánh Hòa

PGD Nguyễn Thiện Thuật

 • Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.524676
 • Fax: 02583.524677
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Võ Thị Ngàn Thương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Khánh Hòa

PGD Bình Tân

 • Địa chỉ: Lô 1+2 Chung cư 192 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.883949
 • Fax: 02583.880881
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Quang Vịnh
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Khánh Hòa

PGD Vĩnh Phước

 • Địa chỉ: Số 626, đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3830949
 • Fax: 0258.3540114
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Thị Xuân Mộng Lành
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Khánh Hòa

PGD Phước Hải

 • Địa chỉ: Số STH 08.15, đường số 4, Khu đô thị Hà Quang 1, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.819989
 • Fax: 02583.877992 0258.3819989
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trần Đình Trung
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Khánh Hòa

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 17 Quang Trung, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3568899
 • Fax: 0258.3823806
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ.Lương Phan Sảng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 17:00

Chi nhánh: Nha Trang

PGD Lê Thánh Tôn

 • Địa chỉ: Một phần tầng 1, Tòa nhà Nha Trang Lodge Hotel, số 42 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258. 3527928 – 0258.3527938
 • Fax: 0258.3527940
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Đức Phong
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Vạn Ninh (1 PGD)

Chi nhánh: Khánh Hòa

PGD Vạn Ninh

 • Địa chỉ: 48 Lê Đại Hành, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3910011
 • Fax: 0258.3910012
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Phương Thọ
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30