05 Chi nhánh, PGD Vietcombank tại Ninh Bình

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 0 chi nhánh, PGD ở tỉnh Ninh Bình. Trong đó, thành phố Ninh Bình có 02 điểm, thành phố Tam Điệp có 01 điểm, huyện Kim Sơn có 01 điểm, huyện Nho Quan có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank TP Ninh Bình (2 PGD)

PGD Vietcombank Ninh Sơn

 • Địa chỉ: Số 722 đường Nguyễn Công Trứ, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 0229.3886000
 • Fax: 0229.3887567
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Mạnh Hùng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 1069 Trần Hưng Đạo, Phố 14, Phường Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 0229.3894444
 • Fax: 0229.3894446
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Đinh Mạnh Tuân
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank TP Tam Điệp (1 PGD)

PGD Vietcombank Tam Điệp

 • Địa chỉ: Số 54 đường Đồng Giao, tổ 9, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 0229.3865568
 • Fax: 0229.3865686
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Trần Hoàng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Kim Sơn (1 PGD)

PGD Vietcombank Kim Sơn

 • Địa chỉ: Số 6-8 phố Phú Vinh, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 0229.3888.288
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Trần Hoàng
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Nho Quan (1 PGD)

PGD Vietcombank Nho Quan

 • Địa chỉ: Phố Bắc Sơn, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 02293663333/02293673333
 • Fax: 02293661777
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Vũ Biên Thùy
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)