08 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Lâm Đồng

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Lâm Đồng.

Chi nhánh/PGD Vietcombank Đơn Dương (1 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Lâm Đồng

PGD Đơn Dương

 • Địa chỉ: Số 350 đường Hai Tháng Tư, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263 3620939
 • Fax: 0263 3620 333
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Vietcombank Huyện Đức Trọng (1 PGD)

Chi nhánh: Lâm Đồng

PGD Đức Trọng

 • Địa chỉ: 101 – 103 Trần Hưng Đạo, thị Trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3676868 – 0263.3678899
 • Fax: 0263.3677979
 • Cán bộ lãnh đạo: TP.Văn Thị Minh Thương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Di Linh (1 PGD)

Chi nhánh: Bảo Lộc

PGD Di Linh

 • Địa chỉ: Số 773 đường Hùng Vương, Tổ 14, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 02633.711.811
 • Fax: 02633.711.812
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Võ Phú Cường

Chi nhánh/PGD Vietcombank Lâm Hà (1 PGD)

Chi nhánh: Lâm Đồng

PGD Lâm Hà

 • Địa chỉ: Số 380 khu phố Đồng Tiến, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
 • Điện thoại: 0263.3628789 -0263.3688789
 • Fax: 0263.3694789
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Đặng Thái Sơn
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Bảo Lộc (2 PGD)

Chi nhánh: Lâm Đồng

PGD Bảo Lộc

 • Địa chỉ: 08 Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3726886 – 0263.3726869
 • Fax: 0263.3727778
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Anh Tuấn

Chi nhánh: Bảo Lộc

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 452 Trần Phú, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 02633.726.886
 • Fax: 02633.727.778
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Phan Nam Bình
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Đà Lạt (2 PGD)

Chi nhánh: Lâm Đồng

PGD Hòa Bình

 • Địa chỉ: 27 Khu Hòa Bình, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3511989 – 0263.3511988
 • Fax: 0263.3512333
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Cẩm Tú
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Lâm Đồng

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3511811
 • Fax: 0263.3533666
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Văn Chiểu
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30