08 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Lâm Đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 08 chi nhánh, PGD ở tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, thành phố Đà Lạt có 03 điểm, thành phố Bảo Lộc có 01 điểm, huyện Đơn Dương có 01 điểm, huyện Đức Trọng có 01 điểm, huyện Di Linh có 01 điểm, huyện Lâm Hà có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Đà Lạt (3 PGD)

PGD Vietcombank Hùng Vương

 • Địa chỉ: Số 28 đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.375.8686
 • Fax: 0263.355.5686
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Bích Hiền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Hòa Bình

 • Địa chỉ: 27 Khu Hòa Bình, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3511989 – 0263.3511988
 • Fax: 0263.3512333
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thị Ân
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3511811
 • Fax: 0263.3533666
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Văn Chiểu
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thành phố Bảo Lộc (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 452 Trần Phú, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 02633.726.886
 • Fax: 02633.727.778
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Phan Nam Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Đơn Dương (1 PGD)

PGD Vietcombank Đơn Dương

 • Địa chỉ: Số 350 đường Hai Tháng Tư, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263 3620939
 • Fax: 0263 3620 333
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Đức Trọng (1 PGD)

PGD Vietcombank Đức Trọng

 • Địa chỉ: 101 – 103 Trần Hưng Đạo, thị Trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3676868 – 0263.3678899
 • Fax: 0263.3677979
 • Cán bộ lãnh đạo: TP.Văn Thị Minh Thương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Di Linh (1 PGD)

PGD Vietcombank Di Linh

 • Địa chỉ: Số 773 đường Hùng Vương, Tổ 14, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 02633.711.811
 • Fax: 02633.711.812
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Võ Phú Cường
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ đến Chiều từ đến . Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Lâm Hà (1 PGD)

PGD Vietcombank Lâm Hà

 • Địa chỉ: Số 380 khu phố Đồng Tiến, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
 • Điện thoại: 0263.3628789 -0263.3688789
 • Fax: 0263.3694789
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Tạ Quốc Hoàn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)