05 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Phú Thọ

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Phú Thọ.

Chi nhánh/PGD Vietcombank Cẩm Khê (1 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Phú Thọ

PGD Cẩm Khê

 • Địa chỉ: Số nhà 160, đường Đông Phú, Khu 9, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.3889.666
 • Fax: 0210.3889.333
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Đặng Minh Trang
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Lâm Thao (1 PGD)

Chi nhánh: Phú Thọ

PGD Lâm Thao

 • Địa chỉ: Khu Tiến Mới, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.3826555
 • Fax: 0210.3826969
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Quang Trung
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Phù Ninh (1 PGD)

Chi nhánh: Phú Thọ

PGD Phù Ninh

 • Địa chỉ: Số 15 khu 4, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.3766555
 • Fax: 0210.3766568
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hoàng Tiến Dương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00 Chi nhánh/PGD 

Chi nhánh/PGD Vietcombank Việt Trì (2 PGD)

Chi nhánh: Phú Thọ

PGD Hùng Vương

 • Địa chỉ: 1274 ĐL Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.3913969
 • Fax: 0210.3913909
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đỗ Thị Phương Giang
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Phú Thọ

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 1606A Đại Lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.3766666
 • Fax: 0210.3766667
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Văn Tiến Thành
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30