12 Chi nhánh, PGD Vietcombank Hà Tĩnh

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 12 chi nhánh, PGD ở tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, thành phố Hà Tĩnh có 03 điểm, huyện Cẩm Xuyên có 01 điểm, huyện Can Lộc có 01 điểm, huyện Đức Thọ có 01 điểm, thị xã Hồng Lĩnh có 01 điểm, huyện Hương Sơn có 01 điểm, Thị xã Kỳ Anh có 02 điểm, huyện Nghi Xuân có 01 điểm, Thị trấn Thạch Hà có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Hà Tĩnh (3 PGD)

PGD Vietcombank Phan Đình Phùng

 • Địa chỉ: Số 11 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3777995
 • Fax: 0239.3777997
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Ngợi
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Tân Giang

 • Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3881999
 • Fax: 0239.3880989
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Bùi Quang Đạt
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3857003 – 0239.3777886
 • Fax: 0239.3857002
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ.Phan Viết Phong
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Cẩm Xuyên (1 PGD)

PGD Vietcombank Cẩm Xuyên

 • Địa chỉ: Số 149 Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3761988
 • Fax: 0239.3761986
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Hữu Quân
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Can Lộc (1 PGD)

PGD Vietcombank Can Lộc

 • Địa chỉ: Lô đất số 1291 và lô đất số 1293, đường Nguyễn Huệ, Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3636637
 • Fax: 0239.3636638
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Thị Nhàn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Đức Thọ (1 PGD)

PGD Vietcombank Đức Thọ

 • Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3546768
 • Fax: 0239.3546869
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Võ Văn Đài
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Hồng Lĩnh (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 52 Đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.6262555
 • Fax: 0239.6269555
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Lâm Cường
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Hương Sơn (1 PGD)

PGD Vietcombank Hương Sơn

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3518995
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Văn Hiền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank Thị xã Kỳ Anh (2 PGD)

PGD Vietcombank Vũng Áng

 • Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Phú, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3868999
 • Fax: 0239.3867799
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đặng Xuân Hùng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Kỳ Anh

 • Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3869896
 • Fax: 0239.3869897
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Hồng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Nghi Xuân (1 PGD)

PGD Vietcombank Nghi Xuân

 • Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3821049
 • Fax: 0239.3821248
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lê Đức Mạnh Hiền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank Thị trấn Thạch Hà (1 PGD)

PGD Vietcombank Thạch Hà

 • Địa chỉ: 12-12A HTX ĐTXD QL và khai thác chợ Phúc Hưng, Tổ dân phố 5, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3512666
 • Fax: 0239.3512889
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Tống Hải Nam
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)