17 Chi nhánh, PGD Vietcombank tại Hải Dương

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 17 chi nhánh, PGD ở tỉnh Hà Nam. Trong đó, thành phố Hải Dương có 05 điểm, thành phố Chí Linh có 02 điểm, huyện Bình Giang có 01 điểm, huyện Cẩm Giàng có 01 điểm, huyện Gia Lộc có 01 điểm, huyện Kim Thành có 01 điểm, huyện Tứ Kỳ có 01 điểm, thị xã Kinh Môn có 01 điểm, huyện Nam Sách  có 01 điểm, huyện Ninh Giang có 01 điểm, huyện Thanh Hà có 01 điểm, huyện Thanh Miện có 01 điểm, huyện Tứ Kỳ có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank thành phố Hải Dương (5 PGD)

PGD Vietcombank Trường Chinh

 • Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà Vĩnh Lộc, số 188 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3891658
 • Fax: 0220.3891615
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đặng Xuân Toàn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Lê Thanh Nghị

 • Địa chỉ: Số 609 đường Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 • Điện thoại: 0220.3864588
 • Fax: 0220.3864589
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Thị Hiền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Bạch Đằng

 • Địa chỉ: Số 89, đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 • Điện thoại: 0220.3836781
 • Fax: 0220.3836780
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Trần Hưng Đạo

 • Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Minh Anh, số 76-80 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3840122
 • Fax: 0220.3847846
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Đỗ Thị Dạ Hương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 03203.891259
 • Fax: 03203.891807
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Xuân Cao Cường
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thành phố Chí Linh (2 PGD)

PGD Vietcombank Phả Lại

 • Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, khu dân cư Phao Sơn, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 02203.589406
 • Fax: 02203.589405
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Thành Huân
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 1 đường Thái Học, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 02203.885522
 • Fax: 02203.588000
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Bùi Thị Nghĩa
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Bình Giang (1 PGD)

PGD Vietcombank Bình Giang

 • Địa chỉ: Số 3 – 5 Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3773666
 • Fax: 0220.3773766
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Bùi Quốc Hoàng Minh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Cẩm Giàng (1 PGD)

PGD Vietcombank Phúc Điền

 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
 • Điện thoại: 0220.3546888
 • Fax: 0220.3546854
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Thanh Huyền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Gia Lộc (1 PGD)

PGD Vietcombank Gia Lộc

 • Địa chỉ: Số 276 đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3514786
 • Fax: 0220.3514787
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Thị Thu Hà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Kim Thành (1 PGD)

PGD Vietcombank Kim Thành

 • Địa chỉ: Khu phố Ga, Quốc lộ 5A, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3720936
 • Fax: 0220.3720858
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đoàn Thị Minh Nguyệt
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Kinh Môn (1 PGD)

PGD Vietcombank Kinh Môn

 • Địa chỉ: Số 319 đường Minh Tân, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 02203.522345 02203.522345
 • Fax: 02203.522333
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trần Văn Huy
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Nam Sách (1 PGD)

PGD Vietcombank Nam Sách

 • Địa chỉ: Số 585, đường Trần Phú, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3758776
 • Fax: 0220.3758777
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thị Hiến
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Ninh Giang (1 PGD)

PGD Vietcombank Ninh Giang

 • Địa chỉ: Thôn Quán Tranh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3766882
 • Fax: 0220.3766889
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đặng Thị Minh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Thanh Hà (1 PGD)

PGD Vietcombank Thanh Hà

 • Địa chỉ: Đường 25/5 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3970000
 • Fax: 0220.3976777
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Tiêu Thị Thanh Cảnh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Thanh Miện (1 PGD)

PGD Vietcombank Thanh Miện

 • Địa chỉ: Số 512, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3566868
 • Fax: 0220.3566869
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Ngọc Cường
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Tứ Kỳ (1 PGD)

PGD Vietcombank Tứ Kỳ

 • Địa chỉ: Số 374, đường 391, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
 • Điện thoại: 0220.3746577
 • Fax: 0220.3746579
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Vũ Phương Hoa
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)