09 Chi nhánh/PGD Vietinbank ở Quảng Nam

Cập nhật mới, Danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank ở Quảng Nam. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh Vietinbank gần nhất.

Chi nhánh/PGD Vietinbank TP. Hội An (3 PGD)

Chi nhánh Vietinbank

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An

 • Số 4 Hoàng Diệu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
 • Số điện thoại: 0235.386.1802
 • Fax: 0235.386.1802
 • Swift Code: ICBVVNVX484

PGD Hùng Vương

 • Số 9 Hùng Vương, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
 • ĐT/Fax: 0235.392.5333

PGD Lê Lợi

 • Số 09 Lê Lợi, phường Minh An,TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
 • ĐT/Fax: 0235.221.2604

Chi nhánh/PGD Vietinbank TP. Tam Kỳ (2 PGD)

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An

 • Số 154 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Số điện thoại: 0235.385.1539
 • Fax: 0235.385.1539
 • Swift Code: ICBVVNVX482

PGD Tam Kỳ

 • Số 471 Phan Châu Trinh, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 • ĐT/Fax: 0235.385.1322

Chi nhánh/PGD Vietinbank Điện Bàn (1 PGD)

PGD Vĩnh Điện

 • Khối 6, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 • ĐT/Fax: 0235.371.6155

Chi nhánh/PGD Vietinbank Duy Xuyên (1 PGD)

PGD Nam Phước

 • Khối phố Long Xuyên, TT. Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 • ĐT/Fax: 0235.625.2357

Chi nhánh/PGD Vietinbank Núi Thành (1 PGD)

PGD Chu Lai

 • Khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
 • ĐT/Fax: 0235.387.1409

Chi nhánh/PGD Vietinbank Thăng Bình (1 PGD)

PGD Hà Lam

 • Số 129 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
 • ĐT/Fax: 0235.387.4848
Đánh giá
Chia sẻ