08 Chi nhánh/PGD Vietinbank ở Quảng Ngãi

Cập nhật mới, Danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank ở Quảng Ngãi. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh Vietinbank gần nhất.

Chi nhánh/PGD Vietinbank TP. Quảng Ngãi (4 PGD)

Chi nhánh Vietinbank

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi

 • Địa chỉ: Số 97 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Số điện thoại: 0255.382.2679
 • Fax:
 • Swift Code: ICBVVNVX520

PGD Sơn Tịnh

 • Số 432 đường Võ Nguyên Giáp, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • ĐT/Fax: 0255.367.0231

PGD Lê Trung Đình

 • Số 217 Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • ĐT/Fax: 0255.382.7256

PGD Trần Phú

 • Số 198 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • ĐT/Fax: 0255.382.0795

Chi nhánh/PGD Vietinbank Bình Sơn (1 PGD)

PGD Bình Sơn – Dung Quất

 • Tổ dân phố 5, TT. Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
 • ĐT/Fax: 0255.351.6299

Chi nhánh/PGD Vietinbank Đức Phổ (1 PGD)

PGD Đức Phổ

 • Số 537 Nguyễn Nghiêm, Tổ dân phố 2, TT. Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 • ĐT/Fax: 0255.397.6600

Chi nhánh/PGD Vietinbank Nghĩa Hành (1 PGD)

PGD Nghĩa Hành

 • Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
 • ĐT/Fax: 0255.396.1431

Chi nhánh/PGD Vietinbank Tư Nghĩa (1 PGD)

PGD Tư Nghĩa

 • Quốc Lộ 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
 • ĐT/Fax: 0255.391.4704
Sending
User Review
0 (0 votes)