Chuyển tiền nhanh 24/7 Vietcombank

Biểu phí chuyển tiền nhanh 24/7 liên ngân hàng

Dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua tài khoản và qua thẻ Vietcombank cho người hưởng tại ngân hàng khác tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng là Khách hàng cá nhân:

Chuyển tiền qua VCBPAY và máy ATM

  • VCBPAY và ATM: 5.500 đồng/giao dịch (đã bao gồm VAT)

Chuyển tiền trực tuyến (VCB – iB@nking, VCB – Mobile B@nking)

  • Từ 500 nghìn VND trở xuống: 5.000 VND/giao dịch
  • Từ trên 500 nghìn VND đến dưới 10 triệu VND: 7.000 VND/giao dịch
  • Từ 10 triệu VND trở lên: 0,02% Số tiền chuyển (Tối thiểu 10.000 VND/giao dịch, Tối đa 1.000.000 VND/giao dịch)

Chuyển tiền nhanh Vietcombank

Danh sách 37 ngân hàng liên kết chuyển tiền nhanh 24/7 Vietcombank

STT Tên tiếng việt Tên tiếng anh Viết tắt
1 Ngân hàng TMCP Tiên Phong Tien Phong Commercial Joint Stock Bank TPB
2 Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành
Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City development Joint
Stock commercial Bank
HDB
3 Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu
Khí Toàn Cầu
Global Petro Commercial Joint Stock
Bank
GPB
4 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt
Nam
Vietnam Technological and Commercial
Joint Stock Bank
TCB
5 Ngân hàng TNHH MTV Hongleong
Việt Nam
Hong Leong Commercial Joint Stock
Bank
HLB
6 Ngân hàng TMCP Đại Dương Ocean Commercial Joint Stock Bank OJB
7 Ngân hàng TMCP Bảo Việt BaoViet Bank BVB
8 Ngân hàng TMCP Quân Đội Military Commercial Joint Stock Bank MB
9 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vương
Vietnam Prosperity Joint-Stock
Commercial Bank
VPB
10 Ngân hàng TNHH MTV Public Việt
Nam
Public Bank Vietnam Limited PBVN
11 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt
Nam
Vietnam Bank for Industry and Trade CTG
12 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu
Việt Nam
Vietnam Export Import Commercial
Joint Stock Bank
EIB
13 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Southeast Asia Joint Stock Commercial
Bank
SEAB
14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Saigon Commercial Joint Stock Bank SCB
15 Ngân hàng TMCP Phương Đông Orient Commercial Joint Stock Bank OCB
16 Ngân hàng TMCP An Bình An Binh Commercial Joint Stock Bank ABB
17 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt
Nam
Maritime Commercial Joint Stock Bank MSB
18 Ngân hàng TMCP Việt Á Viet A Commercial Joint Stock Bank VAB
19 Ngân hàng TMCP Quốc Dân National Citizen Commercial Joint Stock
Bank
NCB
20 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam
Bank for Investment and Development of
Vietnam JSC
BIDV
21 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock
Bank
SHB
22 Ngân hàng TMCP Đông Á Dong A Commercial Joint Stock Bank DongABank
23 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Vietnam International Commercial Joint
Stock Bank
VIB
24 Ngân hàng TNHH MTV Shinhan
Việt Nam
Shinhan Vietnam Bank SHBVN
25 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương
Tín
Vietnam Thuong Tin Commercial Joint
Stock Bank
VIETBANK
26 Ngân hàng TMCP Bản Việt Viet Capital Commercial Joint Stock
Bank
VCCB
27 Ngân hàng TMCP Kiên Long Kienlong Commercial Joint Stock Bank KLB
28 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu
Petrolimex
Petrolimex Group Commercial Joint
Stock Bank
PGB
29 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
Thương
Saigon Bank for Industry and Trade SGB
30 Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát
triển Nông Thôn Việt Nam
Vietnam Bank for Agriculture and Rural
Development
AGRIBANK
31 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương
Tín
Saigon Thuong Tin Commercial Joint
Stock Bank
STB
32 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt
Nam
Vietnam Public Joint-stock Commercial
Bank
PVcomBank
33 Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga Vietnam – Russia Joint Venture Bank VRB
34 Ngân hàng TMCP Nam Á Nam A Commercial Joint Stock Bank NAMABANK
35 Ngân hàng TNHH Indovina Indovina Bank Ltd IVB
36 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên
Việt
Lien Viet Post Joint Stock Commercial
Bank
LPB
37 Ngân hàng Wooribank Woori Bank Vietnam WOO
Sending
User Review
0 (0 votes)