Hồ Sơ vay vốn Doanh nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ vay vốn doanh nghiệp – Thủ tục vay vốn doanh nghiệp lãi suất thấp? Hướng dẫn thủ tục đăng ký vay vốn doanh nghiệp tại ngân hàng đơn giản, nhanh chóng nhất hiện nay!

Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập vay vốn đơn giản

Muốn vay vốn ngân hàng các doanh nghiệp phải chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chính khi xét duyệt. Nhìn chung danh mục hồ sơ vay vốn doanh nghiệp tại các ngân hàng điều giống nhau, các loại giấy tờ chi tiết yêu cầu không có sự khác biệt. Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị hồ sơ vay vốn như sau:

 • Hồ sơ pháp lý
 • Hồ sơ tài chính
 • Hồ sơ tài sản thế chấp
 • Hồ sơ phương án vay vốn

Áp dụng được cho tất cả các sản phẩm tín dụng Doanh nghiệp có thế chấp tài sản hiện nay tại các ngân hàng như:

1. HỒ SƠ PHÁP LÝ 

 • Giấy đăng ký kinh doanh
 • Điều lệ công ty
 • CMND người đại diện pháp luật
 • Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật
 • Biên bản hợp hội đồng thanh viên
 • CMND kế toán trưởng
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

2. HỒ SƠ TÀI CHÍNH

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
 • Bảng luân chuyển tiền tệ
 • Báo cáo công nợ (nếu có)
 • Tờ khai VAT
 • Hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra
 • Hợp đồng mua vào, hợp đồng bán hàng
 • Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng (nếu có)

3. HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

a) Thế chấp nhà đất

 • Sổ hồng, sổ đỏ nhà đất
 • Thông báo nộp phí trước bạ nhà đất

b) Thế chấp xe ôtô

 • Carvet xe ôtô
 • Giấy đăng kiểm chất lượng xe
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm vật chất xe

4. HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

Tùy theo mục đích vay vốn mà mỗi ngân hàng có yêu cầu cụ thể riêng. Nhìn chung có một số giấy tờ chứng minh mực đích sử dụng vốn vay như sau:

a) Vay mua nhà đất

 • Giấy đặt cọc mua nhà đất
 • Hợp đồng mua bán nhà đất công chứng
 • Sổ hồng đã sang tên người vay bổ sung trong vòng 60 ngày.

b) Vay xây sửa nhà xưởng

 • Giấy phép xây dựng
 • Bảng vẽ xây dựng
 • Hợp đồng thi công xây sửa nhà.
 • Hóa đơn mua vật liệu

c) Vay hạn mức tín dụng ngắn hạn

 • Hóa đơn thanh toán chi phí tất cả hoạt động của doanh nghiệp

d) Vay mua xe ôtô

 • Hợp đồng mua bán xe
 • Hợp đồng (Giấy chứng nhận) bảo hiểm vật chất xe
 • Carvet xe bổ sung trong 20 ngày sau khi nhận xe

 

 

ĐĂNG KÝ VAY VỐN DOANH NGHIỆP

 

Share+
error: Content is protected !!