ĐĂNG KÝ !!FREE !! Đăng ký tư vấn miễn phí

Hồ sơ vay vốn Doanh nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ vay vốn doanh nghiệp – Thủ tục vay vốn doanh nghiệp lãi suất thấp? Hướng dẫn thủ tục đăng ký vay vốn doanh nghiệp tại ngân hàng đơn giản, nhanh chóng nhất hiện nay!

Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập vay vốn đơn giản

Muốn vay vốn ngân hàng các doanh nghiệp phải chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chính khi xét duyệt. Nhìn chung danh mục hồ sơ vay vốn doanh nghiệp tại các ngân hàng điều giống nhau, các loại giấy tờ chi tiết yêu cầu không có sự khác biệt. Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị hồ sơ vay vốn như sau:

 • Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
 • Hồ sơ tài chính
 • Hồ sơ tài sản thế chấp
 • Hồ sơ phương án vay vốn

Áp dụng được cho tất cả các sản phẩm tín dụng Doanh nghiệp có thế chấp tài sản hiện nay tại các ngân hàng như:

1/ HỒ SƠ PHÁP LÝ 

 • Giấy đăng ký kinh doanh
 • Điều lệ công ty
 • CMND người đại diện pháp luật
 • Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật
 • Biên bản hợp hội đồng thanh viên
 • CMND kế toán trưởng
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

2/ HỒ SƠ TÀI CHÍNH

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
 • Bảng luân chuyển tiền tệ
 • Báo cáo công nợ (nếu có)
 • Tờ khai VAT
 • Hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra
 • Hợp đồng mua vào, hợp đồng bán hàng
 • Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng (nếu có)

3. HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

a) Thế chấp nhà đất

 • Chứng nhận Sổ hồng, sổ đỏ nhà đất
 • Tờ khai thông báo đã nộp phí trước bạ nhà đất

b) Thế chấp xe ôtô

 • Carvet xe ôtô
 • Sổ đăng kiểm xe ôtô
 • Các loại giấy chứng nhận bảo hiểm ôtô

4. HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

Tùy theo mục đích vay vốn mà mỗi ngân hàng có yêu cầu cụ thể riêng. Nhìn chung có một số giấy tờ chứng minh mực đích sử dụng vốn vay như sau:

a) Vay mua nhà xưởng

 • Giấy tờ đặt cọc mua nhà xưởng
 • Hợp đồng giao dịch mua bán nhà đất có công chứng
 • Sổ nhà đất đã sang tên đổi chủ (hoặc bổ sung trong 60 ngày).

b) Vay xây sửa nhà xưởng

 • Giấy phép xin xây dựng nhà xưởng
 • Giấy bảng vẽ thi công xây dựng
 • Hợp đồng ký kết thi công xây sửa nhà xưởng.
 • Các loại hóa đơn mua vật tư, vật liệu thi công

c) Vay hạn mức tín dụng ngắn hạn

 • Các loại chứng từ, hóa đơn thanh toán chi phí hoạt động của doanh nghiệp

d) Vay mua xe ôtô cũ & mới

 • Hợp đồng mua bán ôtô
 • Giấy chứng nhận ôtô
 • Giấy đăng ký xe bổ sung trong 20 ngày

 

>>  Hồ sơ vay vốn của cá nhân

 

 

Share+
error: Content is protected !!