(Review) Thẻ tín dụng Mcredit

Ưu điểm Thẻ tín dụng Mcredit

Thẻ tín dụng liên kết Mcredit – MB mang thương hiệu Tổ chức thẻ JCB  được phát hành với hai hạng thẻ là Classic (hạng tiêu chuẩn) hạn mức thẻ từ 5 triệu đồng – 30 triệu đồng và Gold (hạng vàng) hạn mức thẻ từ 31 triệu đồng – 70 triệu đồng với các ưu đãi:

 • Rút tiền cạnh tranh 1.5%
 • Miễn lãi tối đa 45 ngày
 • Tận hưởng ưu đãi từ Mcredit, MB, JCB
 • Thủ tục dễ dàng
 • Duyệt hồ sơ nhanh
 • Hạn mức lên tới 10 lần thu nhập

Điều kiện hồ sơ làm thẻ tín dụng

 • Công dân có tuổi từ 20-60 tuổi
 • Thu nhập hàng tháng từ 3 triệu/tháng trở lên
 • Chuẩn bị hồ sơ gồm: CMND, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động, xác nhận lương (hoặc sao kê lương) 03 tháng gần nhất.

Quy trình làm thẻ tín dụng Mcredit

 • Mcredit: Tư vấn khách hàng về tính năng và ưu đãi, hồ sơ cần chuẩn bị
 • Khách hàng: Cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của sản phẩm thẻ tín dụng
 • Mcredit: Thẩm định hồ sơ khách hàng, thông báo kết quả xét duyệt
 • Khách hàng: Nhận thẻ và PIN qua Chuyển phát nhanh đến địa chỉ đã đăng ký
 • Khách hàng: Kích hoạt qua tổng đài MC247 hoặc SMS và sử dụng thẻ

(Review) Thẻ tín dụng Mcredit 1

Biểu phí thẻ tín dụng Mcredit

 • Phí phát hành thẻ: miễn phí
 • Phí thường niên: 99.000 đồng/năm
 • Phí thay thế cấp lại thẻ mới: 100.000 đồng/lần
 • Phí phát hành lại PIN: 20.000/lần
 • Phí chấm dứt sử dụng thẻ (theo yêu cầu chủ thẻ): 100.000 đồng
 • Phí phạt chậm thanh toán: 4% Số tiền chậm thanh toán, Tối thiểu 150.000 VND
 • Phí thay đổi hạn mức: 100.000 đồng/lần
 • Phí chuyển đổi ngoại tệ (Khi thanh toán, rút tiền mặt
  bằng ngoại tệ): 3% Số tiền giao dịch
 • Phí rút tiền mặt tại ATM: 1.5% Số tiền giao dịch, Tối thiểu 10.000 VND

Lãi suất thẻ tín dụng Mcredit

Lãi suất áp dụng cho khách hàng là cán bộ nhân viên: 12% năm

Lãi suất áp dụng cho khách hàng không phải là cán bộ nhân viên:

 • Hạng Vàng/ Gold card: 35%/năm
 • Hạng Chuẩn/ Classic card: 40%/năm
 • Thời hạn miễn lãi tối đa (Áp dụng cho giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ): 45 ngày
 • Lãi suất quá hạn: 150% Lãi suất trong hạn

Đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ:

Nếu Chủ thẻ thanh toán toàn bộ Số dư nợ trên sao kê trước/vào Ngày đến hạn thanh toán: Mcredit
sẽ ưu đãi miễn lãi cho toàn bộ giao dịch trong Kỳ sao kê của Chủ thẻ.

Nếu Chủ thẻ không thanh toán toàn bộ dư nợ trên sao kê (nhưng vẫn thanh toán đủ số tiền thanh
toán tối thiểu) trước/vào Ngày đến hạn thanh toán: Chủ thẻ phải trả lãi kể từ ngày phát sinh giao dịch cho đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết toàn bộ dư nợ và tính trên Số dư nợ thực tế.

Nếu Chủ thẻ không thanh toán hoặc thanh toán thấp hơn Số tiền thanh toán tối thiểu trước/vào Ngày đến hạn thanh toán: Chủ thẻ phải chịu phí phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán và trả lãi kể từ ngày phát sinh giao dịch cho đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết toàn bộ dư nợ và tính trên Số dư nợ thực tế.

Đối với giao dịch rút tiền mặt:

Mcredit sẽ tính lãi đối với giao dịch rút tiền mặt ngay từ ngày Chủ thẻ thực hiện giao dịch đến hết ngày liền kề trước ngày Chủ thẻ thanh toán toàn bộ giá trị giao dịch.

Lãi suất (đối với từng giao dịch):

Một (01) Kỳ sao kê Chủ thẻ không thanh toán đủ Số tiền thanh toán tối thiểu hoặc không thanh toán
toàn bộ dư nợ nhưng vẫn đảm bảo thanh toán đủ Số tiền thanh toán tối thiểu của Kỳ sao kê đó: Áp
dụng lãi suất trong hạn.

Hai (02) Kỳ sao kê liên tiếp Chủ thẻ không thanh toán hoặc thanh toán thấp hơn Số tiền thanh toán tối thiểu: áp dụng mức lãi suất bằng 150% lãi suất trong hạn trên toàn bộ dư Nợ quá hạn (không bao gồm lãi) của Chủ thẻ kể từ ngày chuyển Nợ quá hạn đến ngày Chủ thẻ thực hiện thanh toán đồng thời hệ thống sẽ thực hiện khóa thẻ tạm thời.

Lãi suất cho giao dịch phí:

Giao dịch phí bao gồm phí phát hành, phí thường niên, phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán, phí ứng/rút tiền mặt v.v: Tính theo nguyên tắc của Lãi suất (đối với từng giao dịch) như trên.

Các khoản lãi của Chủ thẻ chưa thanh toán (nếu có) không phải chịu lãi.

Công thức tính lãi:

Số tiền lãi = ∑ Dư nợ thực tế x số ngày duy trì dư nợ thực tế x Lãi suất tính lãi/365

Trong đó:

 • Thời điểm xác định dư nợ để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
 • Lãi suất trong hạn được tính từ ngày phát sinh giao dịch cho đến hết ngày liền kề trước ngày thanh
  toán hết toàn bộ dư nợ và tính trên Số dư nợ thực tế.
 • Dư nợ thực tế = số tiền rút/ứng tại ATM + số tiền thanh toán hàng hóa dịch vụ + phí – giá trị thanh
  toán đã thanh toán.

Thời hạn sử dụng thẻ

Thời hạn sử dụng thẻ là 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành. Thời hạn sử dụng thẻ cụ thể được dập
nổi trên mặt trước của thẻ. Hết thời hạn sử dụng thẻ, nếu còn nhu cầu sử dụng, Chủ thẻ thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn để Mcredit xem xét.

Thu hồi nợ và chuyển Nợ quá hạn

Sau 30 ngày kể từ Ngày đến hạn thanh toán, nếu Chủ thẻ không thanh toán hoặc thanh toán số tiền
nhỏ hơn Số tiền thanh toán tối thiểu, Mcredit được quyền xem xét việc ngừng sử dụng thẻ tạm thời và áp dụng tính lãi cho các giao dịch với mức lãi suất bằng 150% lãi suất thẻ tín dụng trong hạn.

Sau 90 ngày kể từ Ngày đến hạn thanh toán, nếu Chủ thẻ không thanh toán hoặc thanh toán số tiền nhỏ hơn Số tiền thanh toán tối thiểu, Mcredit được quyền chấm dứt việc sử dụng thẻ, thu hồi thẻ.

Sending
User Review
0 (0 votes)