Tài khoản thanh toán Sacombank (cá nhân)

Ưu điểm sử dụng tài khoản thanh toán Sacombank

 • Thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, xác nhận số dư, cấp hạn mức thấu chi, bảo lãnh, Séc, Ủy nhiệm chi…
 • Kênh giao dịch đa dạng: tại quầy, ATM, eBanking, Sacombank Pay hàng triệu điểm chấp nhận thẻ (POS) trên toàn thế giới và qua Internet.
 • Trải nghiệm dịch vụ trọn gói, tiết kiệm chi phí đến 75%, tận hưởng nhiều chương trình ưu đãi.

So sánh các gói tài khoản Sacombank

Đặc điểm

 • Dành cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài
 • Loại tiền mở tài khoản: VND, USD, EUR, AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, SGD
 • Gói sản phẩm bao gồm các dịch vụ: Tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán, alert báo giao dịch tự động, eBanking, Sacombank Pay, thẻ tín dụng.

Các gói tài khoản thanh toán cá nhân Sacombank:

 • Tài khoản thanh toán tiêu chuẩn
 • Tài khoản thanh toán vàng
 • Tài khoản thanh toán Combo Boss

tài khoản Sacombank

Thủ tục mở tài khoản Sacombank

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD Sacombank gần nhất.
 • Mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng Sacombank Pay để sử dụng ngay Tài khoản thanh toán online

Biểu phí giao dịch tại quầy

  Khoản mục
VNĐ Ngoại tệ
BIỂU PHÍ GIAO DỊCH TẠI QUẦY
A. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN THANH TOÁN
1. Quản lý tài khoản thanh toán (TKTT)
1.1 Số tiền gửi tối thiểu khi mở và duy trì TKTT 50.000đ 10 ngoại tệ 
1.2 Phí quản lý tài khoản thanh toán (TKTT) (Tính tròn tháng)
 • TKTT
5.500đ/tháng 1USD 
 • TK thấu chi bảo đảm bằng Thẻ tiền gửi/ thấu chi SXKD/ thấu chi tiêu dùng
Miễn phí
1.3 Phí Combo TK Tiêu chuẩn (Áp dụng từ 23/03/2020)
 • TKTT, Thẻ thanh toán, Alert – Báo giao dịch tự động, (IB+MB) truy vấn, SacombankPay (*)
27.000đ/tháng.Miễn phí nếu SDBQ tháng trước ≥ 5trđ
1.4 Phí Combo TK Vàng (Áp dụng từ 23/03/2020)
 • TKTT, Thẻ thanh toán, Alert-Báo giao dịch tự động, (IB+MB) thanh toán, Sacombank Pay (*)
37.000đ/tháng. Miễn phí nếu SDBQ tháng trước ≥ 5trđ
1.5 Phí Combo 4.0 (KH đăng ký mới hoặc chuyển đổi từ 23/03/2020 – 31/07/2021)Hiệu lực đến 30/06/2022
 • TKTT, Thẻ thanh toán, Alert-Báo giao dịch tự động , (IB+MB) thanh toán (*), Sacombank Pay
50.000đ/tháng.
1.6 Phí New Combo TK Tiêu chuẩn (Ưu đãi mở mới Mastercard)
 • TKTT,Thẻ Master, Alert-Báo giao dịch tự động, (IB+MB) truy vấ, Sacombank Pay (*)
22.500đ/tháng 
1.7 Phí New Combo TK Tiêu chuẩn (Ưu đãi chuyển đổi thẻ từ Plus sang Mastercard)
 • TKTT,Thẻ Master,Alert-Báo giao dịch tữ động, (IB+MB) truy vấn, Sacombank Pay (*)
18.000đ/tháng
1.8 Phí Combo TK Vàng (Ưu đãi mở mới Mastercard)
 • TKTT, Thẻ Master,Alert-Báo giao dịch tự động (IB+MB) thanh toán,Sacombank Pay (*)
33.400đ/tháng 
1.9 Phí Combo TK Vàng (Ưu đãi chuyển đổi thẻ từ Plus sang Mastercard)
 • TKTT,Thẻ Master,Alert-Báo giao dịch tự động (IB+MB) thanh toán, Sacombank Pay(*)
29.800đ/tháng 
1.10 Phí Combo TK Tiêu chuẩn (Ưu đãi dành cho KH mở thẻ Visa Classic)
 • TKTT,thẻ Visa,Alert-Báo giao dịch tự động, (IB+MB) truy vấn,Sacombank Pay
18.000đ/tháng 
1.11 Phí Combo TK Vàng(Ưu đãi dành cho KH mở thẻ Visa Classic)
 • TKTT,thẻ Visa,Alert-Báo giao dịch tự động, (IB+MB) thanh toán,Sacombank Pay
29.800đ/tháng 
1.12 Phí Combo Super
 • TKTT, Thẻ thanh toán, Alert-Báo giao dịch tự động , (IB+MB) thanh toán (*)
200.000đ/tháng 
1.13 Phí Combo Hi-Tek
 • TKTT, Thẻ thanh toán, Alert-Báo giao dịch tự động, Sacombank Pay
60.000đ/năm 
1.14 Phí Combo Boss (Bao gồm VAT)
1.15 TKTT yêu cầu quản lý đặc biệt (theo yêu cầu chủ TK) Thỏa thuận; Min: 20.000đ/tháng
1.16 Quản lý TKTT không hoạt động > 6 tháng 10.000đ/tháng
1.17 Đóng TKTT trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở 50.000đ
1.18 Phí Combo SSC 1 (TK SSC, Thẻ SSC, Alert SSC – Báo giao dịch tự động) 13.200đ/tháng
1.19 Phí Combo SSC 2 (TK SSC, Thẻ SSC, Alert SSC – Báo giao dịch tự động, IB + MB) 19.250đ/tháng
1.20 Combo 6 tặng 1 (Áp dụng cho khách hàng đang sử dụng gói Combo Tiêu chuẩn/ Combo Vàng và không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác) Khách hàng đóng trước 6 tháng phí dịch vụ định kỳ sẽ được tặng 1 tháng sử dụng tiếp theo
1.21 Combo 10 tặng 2 (Áp dụng cho khách hàng đang sử dụng gói Combo Tiêu chuẩn/ Combo Vàng và không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác) Khách hàng đóng trước 10 tháng phí dịch vụ định kỳ sẽ được tặng 2 tháng sử dụng tiếp theo
2. Gửi tiền mặt vào tài khoản thanh toán
2.1 Nộp tiền mặt (Lưu ý)
2.2 Nhận chuyển khoản từ nước ngoài, báo có vào TKTT 0,045%; Min: 50.000đ – Max: 4.000.000đ 0,05%; Min: 2USD – Max: 200USD hoặc tương đương 
2.3 Nhận chuyển khoản từ Sacombank Lào, báo có vào TKTT 0,023%; Min: 50.000đ – Max: 2.000.000đ 0,025%; Min: 5USD – Max: 100USD 
2.4 Nhận chuyển khoản từ Sacombank Campuchia, báo có vào TKTT
 • Báo có bằng nguyên tệ
0,03%; Min: 2USD – Max: 200USD
 • Quy đổi VND, báo có vào tài khoản
0,03%; Min: 40.000đ – Max: 4.000.000đ
3. Rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán
3.1 Rút VND mặt
 • Cùng Tỉnh/TP
Miễn phí 
 • Khác Tỉnh/TP
0,03%; Min: 20.000đ – Max: 1.000.000đ
3.2 Rút VND mặt (cùng tỉnh/TP)hoặc chuyển khoản (cùng hệ thống, cùng tỉnh/tp) trong ngày nguồn từ NH khác trong nước chuyển vào 0,03%; Min: 20.000đ – Max: 2.000.000đ
3.3 Rút ngoại tệ mặt nguồn từ NH trong/ngoài hệ thống Sacombank chuyển vào
 • Rút USD
0,25%; Min: 2USD
 • Rút ngoại tệ khác
0,55%; Min: 3USD hoặc tương đương
3.4 Rút ngoại tệ mặt nguồn từ nộp ngoại tệ mặt vào
 • Cùng Tỉnh/TP
Miễn phí
 • Khác Tỉnh/TP
4. Chuyển khoản
4.1 Trong hệ thống (Lưu ý)
4.2 Ngoài hệ thống (Lưu ý)
4.3 Điều chỉnh/Yêu cầu hoàn trả LCK trong hệ thống nhận CMND/LCK ngoài hệ thống 15.000đ/lần 1USD/lần
B. GIAO DỊCH TK TIẾT KIỆM, TG CKH, CCHĐ
1. Quản lý tài khoản
 • Số tiền gửi tối thiểu khi mở
50.000đ 50USD/EUR/… theo ngoại tệ tương ứng
2. Gửi tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn
2.1 Nộp tiền mặt  khác Tỉnh/TP
2.2 Nhận chuyển khoản từ nước ngoài, báo có vào TK Áp dụng mức phí A.2.2 Áp dụng mức phí A.2.2
3. Rút tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn
3.1 Rút VND mặt
 • Cùng Tỉnh/TP
Áp dụng mức phí A.3.1
 • Khác Tỉnh/TP
Áp dụng mức phí A.3.1
3.2 Rút VND mặt trong ngày, nguồn từ NH khác trong nước chuyển vào Áp dụng mức phí A.3.2
3.3 Rút ngoại tệ mặt nguồn từ NH trong/ngoài hệ thống Sacombank chuyển vào Áp dụng mức phí A.3.3
3.4 Rút ngoại tệ mặt nguồn từ nộp ngoại tệ mặt vào Áp dụng mức phí A.3.4
4. Rút CK từ Thẻ tiết kiệm VND để thanh toán Áp dụng mức phí A.4
5. Nộp TM/CK vào TK tiền gửi/tiết kiệm có kỳ hạn Miễn phí Miễn phí
6. Rút tiền từ TK có kỳ hạn, Chứng chỉ huy động (bao gồm Tiền gửi Đa Năng)
6.1 Rút VND trước hạn khác Tỉnh/TP trong kỳ gửi đầu tiên (áp dụng trong trường hợp thời gian thực gửi < 1 tháng), bao gồm phí kiểm đếm Áp dụng mức phí A.3.1
6.2 Rút ngoại tệ trước hạn trong kỳ gửi đầu tiên (áp dụng trong trường hợp thời gian thực gửi < 1 tháng) Áp dụng mức phí A.3.3/A.3.4
C. GIAO DỊCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN
1. Sao kê/Sổ phụ tài khoản
1.1 Sổ phụ TK khác Đơn vị mở tài khoản 10.000đ/sổ phụ 1 tháng
1.2 Sổ phụ TK quá khứ (trên 3 tháng kể từ thời điểm hiện tại) cùng Đơn vị mở tài khoản 10.000đ/sổ phụ 1 tháng
2. Sao lục chứng từ
2.1 Chứng từ phát sinh trong vòng 1 tháng 20.000đ/chứng từ
2.2 Chứng từ phát sinh trên 1 tháng đến 1 năm 50.000đ/chứng từ
2.3 Chứng từ phát sinh trên 1 năm 100.000đ/chứng từ
3. Xác nhận bằng văn bản (tối đa 02 bản chính, từ bản thứ 03 thu thêm 10.000đ/bản)
 • Xác nhận số dư bằng văn bản
60.000đ
4. Cung cấp mẫu biểu phương tiện thanh toán
 • Mẫu Ủy nhiệm chi/Mẫu khác
25.000đ – 45.000đ/quyển
5. Cấp lại Thẻ tiết kiệm
5.1 Cấp lại Thẻ tiết kiệm khi chuyển quyền sở hữu Thỏa thuận; Min: 200.000đ/thẻ/lần
5.2 Thông báo mất có cấp lại Thẻ tiết kiệm, Chứng chỉ 50.000đ/thẻ/lần
6. Giải quyết hồ sơ thừa kế
 • Giải quyết hồ sơ nhận thừa kế
Thỏa thuận; Min: 200.000đ/hồ sơ
7. Tạm khóa số dư TKTT, tiền gửi tiết kiệm, CCHĐ theo yêu cầu của khách hàng (không bao gồm các trường hợp tạm khóa số dư theo quy định của sản phẩm)
7.1 Tạm khóa số dư (không cấp giấy xác nhận) Thỏa thuận; Min: 100.000đ/lần
7.2 Tạm khóa số dư và cấp giấy xác nhận Thỏa thuận; Min: 200.000đ/bản
7.3 Tạm khóa số dư và cấp giấy xác nhận số dư được tạm khóa để vay vốn tại Ngân hàng khác Sacombank Thỏa thuận; Min: 500.000đ/bản
D. CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC
1. Nộp tiền mặt chuyển tiền đi
1.1 Chuyển đi trong hệ thống, nhận bằng CMND
1.2 Chuyển đi ngoài hệ thống, nhận bằng TK/CMND (Lưu ý)
1.3 Điều chỉnh/Yêu cầu hoàn trả lệnh CT trong hệ  thống 15.000đ/lần
1.4 Điều chỉnh/Yêu cầu hoàn trả lệnh CT ngoài hệ thống 25.000đ/lần
2. Nhận tiền chuyển đến người thụ hưởng không có tài khoản tại Sacombank (nhận bằng CMND)
2.1 Nhận từ CN/PGD Sacombank trong nước 0,015%; Min: 15.000đ – Max: 900.000đ 
2.2 Nhận từ Ngân hàng khác trong nước 0,03%; Min: 25.000đ – Max: 2.000.000đ
E. CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI
1. Chuyển tiền đi bằng điện
1.1 Phí chuyển
 • Mục đích chuyển tiền du học, định cư, thu nhập
0,15%; Min: 5USD 0,15%; Min: 5USD
 • Mục đích khác
0,2%; Min: 5USD 0,2%; Min: 5USD 
 • Điện phí
5USD 5USD
1.2 Chuyển tiền đi Sacombank Lào/Campuchia
 • Phí dịch vụ
0,1%; Min: 5USD – Max: 300USD 0,1%; Min: 5USD – Max: 300USD
 • Điện phí
3USD 3USD
1.3 Phí NH nước ngoài – người chuyển chịu toàn bộ phí (phí OUR Guarantee) 
 • Lệnh chuyển bằng GBP
30GBP 30GBP
 • Lệnh chuyển bằng EUR
27EUR 27EUR
 • Lệnh chuyển bằng SGD
20SGD (✼) 20SGD 
 • Lệnh chuyển bằng JPY
5,000JPY (✼) 5.000JPY 
 • Lệnh chuyển bằng USD, AUD
21USD 21USD
1.4 Phí NH nước ngoài – người chuyển chịu một phần phí (phí OUR không Guarantee)
 • Lệnh chuyển bằng GBP (đến Standard Chartered Bank)
8GBP 8GBP
 • Lệnh chuyển bằng GBP (đến JPMorgan Chase Bank)
18GBP 18GBP
 • Lệnh chuyển bằng USD (đến Wells Fargo Bank hoặc HSBC)
9USD 9USD
 • Lệnh chuyển bằng JPY
2,000JPY 2.000JPY
 • Lệnh chuyển bằng CHF, CAD, THB, NZD, CNY
18USD 18USD
1.5 Tu chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền 10USD + phí trả nước ngoài (nếu có)/lần 10USD + phí trả nước ngoài (nếu có)/lần
1.6 Phí tra soát 10USD/lần 10USD/lần 
2. Nhờ thu trơn (Cheque, hối phiếu Ngân hàng)
2.1 Nhận chứng  từ gửi đi nhờ thu trơn 2USD/chứng từ 2USD/chứng từ
2.2 Thanh toán nhờ thu 0,2%; Min: 5USD – Max: 150USD 0,2%; Min: 5USD – Max: 150USD
2.3 Ký quỹ hủy/hoàn trả Cheque, hối phiếu Min: 65USD Min: 65USD 
3. Nhận tiền chuyển đến bằng điện (nguồn từ nước ngoài) người thụ hưởng không có tài khoản tại Sacombank (nhận bằng CMND/Hộ chiếu)
3.1 Nguồn tiền từ nước ngoài (bằng điện chuyển tiền)
 • Nhận VND (tính trên số ngoại tệ chưa quy đổi)
0,1%; Min: 5USD 0,1%; Min: 5USD
 • Nhận ngoại tệ
0,55%; Min: 3USD hoặc tương đương 0,55%; Min: 3USD hoặc tương đương
3.2 Nhận chuyển tiền từ Sacombank Lào/Campuchia
 • Nhận VND
0,1%; Min: 5USD 0,1%; Min: 5USD
 • Nhận ngoại tệ
0,55%; Min: 3USD hoặc tương đương 0,55%; Min: 3USD hoặc tương đương
3.3 Chuyển tiếp vào tài khoản thụ hưởng tại NH khác 0,08%; Min: 6USD/EUR – Max: 200USD/EUR 0,08%; Min: 6USD/EUR – Max: 200USD/EUR
4. Hoàn trả lệnh chuyển tiền (LCT) cho nước ngoài
Phí thoái hối
 • Giá trị LCT ≥ 17USD
10USD + phí trả nước ngoài (nếu có) 10USD + phí trả nước ngoài (nếu có)
 • 2USD ≤ giá trị LCT< 17USD
2USD 2USD
 • Giá trị LCT < 2USD
Không thoái hối đưa vào thu nhập NH Không thoái hối đưa vào thu nhập NH
F. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ
1. Phí kiểm đếm
1.1 Phí kiểm đếm (Lưu ý)
 • VND
0,03%; Min: 19.000đ
 • Ngoại tệ
0,15%; Min: 1USD/EUR 0,15%; Min: 1USD/EUR
1.2 Kiểm đếm tiền mệnh giá nhỏ (áp dụng từ mệnh giá 10.000VND trở xuống và tổng số tiền mệnh giá nhỏ từ 3 triệu đồng trở lên) 0,03%; Min: 20.000đ 
2. Kiểm định tiền
2.1 Kiểm định ngoại tệ (xác định thật, giả) 0.2USD/tờ; Min: 2USD 0.2USD/tờ; Min: 2USD
2.2 Kiểm định vàng 2.000đ/lượng; Min: 20.000đ – Max: 1.000.000đ
3. Cất giữ hộ (khách hàng chỉ được rút toàn bộ)
 • Giữ hộ tiền (không kiểm đếm, kiểm định – thu tròn tháng)
0,05%/tháng
4. Đổi tiền
4.1 Phí đổi ngoại tệ (USD) tờ giá trị nhỏ lấy giá trị lớn 2%; Min: 2USD 2%; Min: 2USD 
4.2 Phí đổi ngoại tệ (USD) xấu, không chi trả được 3%; Min: 2USD 3%; Min: 2USD
5. Séc
5.1 Cung cấp Séc trắng 15.000đ/cuốn
5.2 Bảo chi Séc 20.000đ/tờ
5.3 Thông báo Séc không đủ khả năng thanh toán 50.000đ/tờ
5.4 Thu hộ Séc do NH trong nước phát hành
5.5 Thanh toán Séc do Sacombank Campuchia/Lào phát hành 50.000đ/tờ
6. Dịch vụ thu chi tiền tại nơi khách hàng yêu cầu
6.1 Bán kính  ≤ 10km 0,1%; Min: 200.000đ – Max: 2.000.000đ
6.2 10km < bán kính ≤ 30km 0,2%; Min: 500.000đ – Max: 3.000.000đ
6.3 Bán kính > 30km Theo thỏa thuận; Min: 1.000.000đ
G. CÁC DỊCH VỤ KHÁC
1. Cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài
1.1 Khách hàng có tài khoản tại Sacombank 100.000đ/lần
1.2 Khách hàng vãng lai 200.000đ/lần
2. Cho thuê ngăn tủ, két an toàn (thu tròn tháng) (Hiệu lực từ Tháng 05/2019)
2.1 Tại khu vực TP.HCM
 • Loại nhỏ
160.000đ/tháng
 • Loại trung
230.000đ/tháng
 • Loại lớn
310.000đ/tháng
2.2 Tại khu vực Hà Nội
 • Loại nhỏ
150.000đ/tháng
 • Loại trung
180.000đ/tháng
 • Loại lớn
250.000đ/tháng
2.3 Tại khu vực Tây Nam Bộ
 • Loại nhỏ
100.000đ/tháng
 • Loại trung
130.000đ/tháng
 • Loại lớn
150.000đ/tháng
2.4 Ký quỹ thuê ngăn tủ, két an toàn Tối thiểu bằng chi phí thay ổ khóa tủ
2.5 Phí sử dụng vượt quá số lần quy định 40.000đ/lần
3. Phí bảo quản tài sản (thu tròn tháng)
3.1 Phí bảo quản Tài liệu quan trọng
 • < 20g
50.000đ/tháng
 • Từ 20g – dưới 50g
80.000đ/tháng
 • Từ 50g – dưới 100g
120.000đ/tháng
 • Từ 100g – dưới 200g
200.000đ/tháng
 • Từ 200g – dưới 1.000g
500.000đ/tháng
 • ≥ 1.000g
Theo thỏa thuận; Min: 500.000đ/tháng
3.2 Phí bảo quản vàng 4.000đ/chỉ/tháng; Min: 50.000đ/tháng
3.3 Giao dịch phát sinh (kiểm tra, rút/bổ sung tài liệu, vàng giữ hộ,…) quá số lần quy định theo từng thời kỳ 40.000đ/lần
4. Trung gian thanh toán
4.1 Phí dịch vụ trung gian thanh toán mua bán Bất động sản 0,17%; Min: 500.000đ 
4.2 Phí dịch vụ trung gian thanh toán mua bán khác 0,2%; Min: 500.000đ 
5. Phí tín dụng
5.1 Phí bảo lãnh Theo biểu phí SPDV DN
5.2 Phí tín dụng khác được quy định tại Quyết định số 766/2019/QĐ-KHCN ngày 14/03/2019 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có)
5.3 Phí Chứng minh năng lực tài chính được quy định tại thông báo số 1526/2016/TB-KHCN ngày 25/05/2016 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế(nếu có)
6. Thanh toán hóa đơn
 • Thanh toán hóa đơn học phí đề án SSC
Miễn phí
7. Dịch vụ khác theo yêu cầu
7.1 Fax chứng từ theo yêu cầu 10.000đ/chứng từ
7.2 Phí hoán đổi tài sản Theo thỏa thuận; Min: 200.000đ
7.3 Phí dịch vụ áp tải tài sản 0,045%; Min: 200.000đ/lần 
7.4 Phí xác nhận Ngân hàng giữ bản chính 100.000đ/bộ hồ sơ
7.5 Phí xác nhận đang thế chấp/giữ hộ tài sản 100.000đ/lần
7.6 Phí dịch vụ khác theo yêu cầu Theo thỏa thuận; Min: 50.000đ
7.7 Phí báo tin nhắn nhắc nợ tự động dành cho KH vay không sử dụng TKTT Thời hạn vay ≤ 5 năm: 200.000đ/thời hạn vay Thời hạn vay > 5 năm: 500.000đ/thời hạn vay 
8. Phí TKTT& Combo ngừng mở mới(duy trì mức thu với KH đã đăng ký trước đây)
8.1 Combo 1
 • Gói 1 (TKTT,Thẻ Plus thường/UPI,Alert-Báo giao dịch tự động)
15.000đ/tháng
 • Gói 1 – KH Vay
18.000đ/tháng
 • Gói 1 Chip(TKTT,Thẻ Plus chip,Alert-Báo giao dịch tự động)
18.000đ/tháng
 • Gói 1 Chip – KH Vay
21.000đ/tháng
 • Gói 2(TKTT,Thẻ Visa,Alert-Báo giao dịch tự động)
20.000đ/tháng
 • Gói 2 – KH Vay
23.000đ/tháng
 • Gói 3(TKTT,Thẻ Master,Alert – Báo giao dịch tự động)
24.000đ/tháng
 • Gói 3 – KH vay
27.000đ/tháng
8.2 Combo 2
 • Gói 1 (TKTT,Thẻ Plus thường/UPI,Alert-Báo giao dịch tự động,IB+MB
20.000đ/tháng
 • Gói 1- KH vay
23.000đ/tháng
 • Gói 1 Chip (TKTT,Thẻ Plus chip,Alert-Báo giao dịch tự động, IB+MB)
22.000đ/tháng
 • Gói 1 Chip – KH Vay
25.000đ/tháng
 • Gói 2 (TKTT,Thẻ Visa,Alert-Báo giao dịch tự động, IB+MB)
24.000đ/tháng
 • Gói 2 – KH Vay
27.000đ/tháng
 • Gói 3(TKTT,Thẻ Master,Alert-Báo giao dịch tự động, IB+MB)
27.000đ/tháng
 • Gói 3 – KH Vay
30.000đ/tháng
8.3 Combo Vàng
 • TKTT,Thẻ Visa,Alert-Báo giao dịch tự động ( Miễn phí nếu SDBQ TKTT tối thiểu 5trđ/tháng)
25.000đ/tháng
8.4 Combo Bạch Kim
 • TKTT,Thẻ Visa,Alert-Báo giao dịch tự động ( Miễn phí nếu SDBQ TKTT tối thiểu 5trđ/tháng)
40.000đ/tháng
8.5 TKTT
 • TKTT có gắn thẻ
2.750đ/tháng
 • TKTT có gắn thẻ – KH vay
5.750đ/tháng
H. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CAO CẤP
1. Phí dịch vụ Sacombank Imperial
 • Phí dich vụ Sacombank Imperial
399.000đ/tháng (chỉ áp dụng nếu tổng giá trị tài khoản bình quân tháng < 1.000.000.000đ)
 • Phí dich vụ Sacombank Imperia 1
20.000.000đ/năm
 • Phí dich vụ Sacombank Imperia 2
14.000.000đ/năm
 • Phí dich vụ Sacombank Imperia 3
10.000.000đ/năm 
 • Phí quản lý tài khoản
Miễn phí
2. Ưu đãi khác
 • Cho thuê ngăn tủ, két an toàn
Giảm tối đa 50% phí cho thuê (thời gian thuê từ 3 tháng trở lên và thanh toán phí cho thuê bằng thẻ thanh toán Sacombank Visa Imperial Signature)
 • Phí bảo quản tài liệu quan trọng
Giảm tối đa 50% phí bảo quản (thời gian bảo quản từ 3 tháng trở lên và thanh toán phí bảo quản bằng thẻ thanh toán Sacombank Visa Imperial Signature)

FAQ – Tài khoản Sacombank

Tài khoản sacombank có bao nhiêu số?

Số tài khoản gồm có 12 chữ số trong đó bao gồm: Mã ngân hàng, mã chi nhánh, loại tiền tệ, tài khoản, mã khách hàng.

Ví dụ đầu số tài khoản Sacombank như: 0201 9872 287 hoặc 5611 9283 2349 hay 0400 1223 1293

Cách kiểm tra số tài khoản Sacombank

1. Tra cứu tài khoản qua hệ thống ATM

 • Bước 1: Tiến hành cho thẻ vào khe đọc sau đó màn hình sẽ hiển thị và bạn tiến hành đăng nhập.
 • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, nhấn nút Vấn tin số dư hoặc Rút tiền.
 • Bước 3: In hóa đơn. Số tài khoản sẽ có trên hóa đơn

2. Kiểm tra số tài khoản tại PGD/Chi nhánh

Khi đến bất kỳ PGD/Chi nhánh ngân hàng Sacombank nào gần nhất, bạn cần phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc mà bạn đã đăng ký với ngân hàng khi tạo tài khoản để yêu cầu giao dịch viên cung cấp số tài khoản cho bạn.

3. Tra cứu số tài khoản qua số hotline tổng đài Sacombank

Gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của ngân hàng Sacombank (24/24): 1900 5555 88 (miễn phí). Nhân viên tổng đài sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin như số thẻ, số CMND, họ tên, ngày sinh, số dư tài khoản,… để hỗ trợ cho việc tra cứu số tài khoản hoặc thông tin khác.

4. Xem số tài khoản ở tin nhắn SMS Banking Sacombank

Soạn tin nhắn theo cú pháp sau để kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng Sacombank theo cú pháp dưới đây:

STB SD n Tên Mậtkhẩu gửi 8149

Trong đó:

 • n: Số thứ tự tài khoản trong số các tài khoản mà khách hàng đã đăng ký với Sacombank.
 • Tên: Là tên tài khoản Sacombank mà người dùng đăng ký tại ngân hàng.
 • Mật khẩu: Mật khẩu tài khoản Sacombank cung cấp cho bạn, và bạn có thể đổi lại mật khẩu.
 • Phí gửi tin nhắn là 1000đ/1 tin nhắn.
 • Phí duy trì dịch vụ SMS Banking: 11000đ/tháng.

5. Xem số tài khoản với Sacombank eBanking

Bước 1: Mở ứng dụng (hoặc Internet Banking) và tiến hành Đăng nhập bằng tên và mật khẩu đăng ký với ngân hàng.

Bước 2: Trên màn hình bạn nhấn vào mục Tài khoản để bắt đầu kiểm tra số tài khoản. Khi đó màn hình sẽ ra từng loại tài khoản để dễ dàng cho bạn tra cứu thông tin.

Thủ tục đóng tài khoản ngân hàng Sacombank

Khách hàng trực tiếp cầm theo CMND gốc đến quầy giao dịch ở các chi nhánh/PGD Sacombank gần nhất để đóng tài khoản thanh toán khi không có nhu cầu sử dụng, bạn chỉ cần để giao dịch viên thực hiện thủ tục đóng tài khoản là được.

Đánh giá
Chia sẻ