Mức lãi vay 80 triệu trả góp 6 tháng – 60 tháng bao nhiêu tiền?

Nếu bạn đang có nhu cầu vay 80 triệu đồng trả góp thì đừng bỏ qua bài viết này. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về lãi suất, kỳ hạn trả góp của các ngân hàng và công ty tài chính khi vay 80 triệu trả góp. Từ đó giúp bạn lựa chọn được địa chỉ cho vay ưu đãi, thuận tiện và tiết kiệm chi phí nhất.

Lãi vay 80 triệu trả góp Citi Bank (24-48 tháng)

Lãi vay 80 triệu Citi Bank trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 4.166.667 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 20.000.008 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 100.000.008 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Citi Bank trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.044.444 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 29.599.984 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 109.599.984 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Citi Bank trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.483.333 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 39.199.984 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 119.199.984 VNĐ
Ngân hàng Citibank
Hotline (84 28) 35211111
Email retailservicesvn@citi.com
Tuổi vay Đủ 21 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập Lương chuyển khoản qua ATM >= 8 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương (CK)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức Tối thiểu 30 triệu VNĐ và tối đa lên đến 600 triệu (gấp 10-20 lần mức lương tháng)
Lãi suất chỉ từ 12,99% và không quá 23.99%/năm.
Kỳ hạn Tối thiểu 24 tháng, tối đa 48 tháng
Giải ngân 5 – 7 ngày làm việc
Khu vực KH phải còn đang cư trú ở Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lãi vay 80 triệu Hong Leong Bank (12-60 tháng)

Lãi vay 80 triệu Hong Leong Bank trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 7.569.445 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 10.833.340 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 90.833.340 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Hong Leong Bank trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 4.201.389 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 20.833.336 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 100.833.336 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Hong Leong Bank trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.078.704 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 30.833.344 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 110.833.344 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Hong Leong Bank trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.517.361 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 40.833.328 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 120.833.328 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Hong Leong Bank trả góp 60 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.180.556 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 50.833.360 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 130.833.360 VNĐ
Ngân hàng Hong Leong Việt Nam
Hotline 1900 636769
Điều kiện tuổi vay Đủ 18 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập Lương chuyển khoản qua ATM >= 10 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương (CK)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức vay Tối thiểu 30 triệu VNĐ và tối đa lên đến 250 triệu (gấp 10-20 lần mức lương tháng)
Lãi suất 15% đến 25% năm
Kỳ hạn vay Tối thiểu 12 tháng, tối đa 60 tháng
Thời gian giải ngân nhận tiền 5 – 7 ngày làm việc
Khu vực Hỗ trợ 6 tỉnh thành (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vĩnh Phúc)

Lãi vay 80 triệu Shinhan Finance (12-48 tháng)

Lãi vay 80 triệu Shinhan Finance trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 7.677.778 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 12.133.336 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 92.133.336 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Shinhan Finance trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 4.305.556 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 23.333.344 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 103.333.344 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Shinhan Finance trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.181.482 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 34.533.352 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 114.533.352 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Shinhan Finance trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.619.444 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 45.733.312 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 125.733.312 VNĐ
Công ty TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Hotline 1900 545449
Tuổi vay Đủ 21 tuổi, tối đa 58 tuổi
Thu nhập  >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn 06 – 36 tháng
Giải ngân Trong 3-5 ngày
Hỗ trợ 35 tỉnh thành phố
Web/App

Lãi vay 80 triệu trả góp FE Credit (6-36 tháng)

Lãi vay 80 triệu FE Credit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 14.500.000 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 7.000.000 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 87.000.000 VNĐ

Lãi vay 80 triệu FE Credit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 7.750.000 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 13.000.000 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 93.000.000 VNĐ

Lãi vay 80 triệu FE Credit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 4.375.000 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 25.000.000 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 105.000.000 VNĐ

Lãi vay 80 triệu FE Credit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.250.000 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 37.000.000 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 117.000.000 VNĐ

Lãi vay 80 triệu FE Credit trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.027.778 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 65.333.344 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 145.333.344 VNĐ
Công ty TC TNHH NH Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Hotline (028) 73007777
Tuổi vay Đủ 20 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn 12 – 48 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ Toàn quốc
Web/App

Lãi vay 80 triệu trả góp Mcredit (6-36 tháng)

Lãi vay 80 triệu Mcredit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 14.655.556 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 7.933.336 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 87.933.336 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Mcredit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 7.894.445 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 14.733.340 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 94.733.340 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Mcredit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 4.513.889 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 28.333.336 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 108.333.336 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Mcredit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.387.037 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 41.933.332 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 121.933.332 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Mcredit trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.197.917 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 73.500.016 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 153.500.016 VNĐ
Công ty TNHH MB Shinsei (Mcredit)
Hotline 1900 636769
Tuổi vay Đủ 20 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn Tối thiểu 06 tháng, tối đa 36 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ 45 tỉnh thành phố
Web/App

Lãi vay 80 triệu Home Credit (6-57 tháng)

Lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 15.258.333 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 11.549.998 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 91.549.998 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 8.454.167 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 21.450.004 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 101.450.004 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 5.052.083 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 41.249.992 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 121.249.992 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.918.056 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 61.050.016 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 141.050.016 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.351.042 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 80.850.016 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 160.850.016 VNĐ

Lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 57 tháng

 • Tiền gốc: 80.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.082.456 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 95.699.992 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 175.699.992 VNĐ
Công ty Home Credit (Việt Nam)
Hotline 1900 633 633
Tuổi vay Đủ 18 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn Tối thiểu 06 tháng, tối đa 57 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ Toàn quốc
Web/App
Vay 80 triệu lãi suất bao nhiêu?

Vay 80 triệu lãi suất bao nhiêu?

So sánh tiền lãi vay 80 triệu trả góp 06-60 tháng ở các công ty

So sánh TOP 3 lãi vay 80 triệu trả góp 06 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 80 triệu FE Credit trả góp 06 tháng: 7.000.000 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Mcredit trả góp 06 tháng: 7.933.336 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 06 tháng: 11.549.998 VNĐ

5+ Cách Vay tiền nhanh nhất, không cần thế chấp

So sánh TOP 5 vay 80 triệu trả góp 12 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Hong Leong Bank trả góp 12 tháng: 10.833.340 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Shinhan Finance trả góp 12 tháng: 12.133.336 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 80 triệu FE Credit trả góp 12 tháng: 13.000.000 VNĐ VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Mcredit trả góp 12 tháng: 14.733.340 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 12 tháng: 21.450.004 VNĐ

So sánh TOP 6 vay 80 triệu trả góp 24 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Citi Bank trả góp 24 tháng: 20.000.008 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Hong Leong Bank trả góp 24 tháng: 20.833.336 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Shinhan Finance trả góp 24 tháng: 23.333.344 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 80 triệu FE Credit trả góp 24 tháng: 25.000.000 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Mcredit trả góp 24 tháng: 28.333.336 VNĐ
 6. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 24 tháng: 61.050.016 VNĐ

So sánh TOP 6 vay 80 triệu trả góp 36 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Citi Bank trả góp 36 tháng: 29.599.984 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Hong Leong Bank trả góp 36 tháng: 30.833.344 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Shinhan Finance trả góp 36 tháng: 34.533.352 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 80 triệu FE Credit trả góp 36 tháng: 37.000.000 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Mcredit trả góp 36 tháng: 41.933.332 VNĐ
 6. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 36 tháng: 53.418.764 VNĐ

So sánh TOP 3 vay 80 triệu trả góp 48 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Citi Bank trả góp 48 tháng: 39.199.984 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Hong Leong Bank trả góp 48 tháng: 40.833.328 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Shinhan Finance trả góp 48 tháng: 45.733.312
 4. Tổng tiền lãi vay 80 triệu FE Credit trả góp 48 tháng: 65.333.344 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Mcredit trả góp 48 tháng: 73.500.016
 6. Tổng tiền lãi vay 80 triệu Home Credit trả góp 48 tháng: 80.850.01 VNĐ

Như vậy, thông qua bài viết, chúng ta đã cùng phân tích cụ thể các thông tin về lãi suất, kỳ hạn trả góp khi vay 80 triệu đồng tại các ngân hàng và công ty tài chính hàng đầu hiện nay.

Hy vọng thông qua đó, bạn đọc đã có thêm nhiều thông tin hữu ích, từ đó có thể lựa chọn được nơi cho vay 80 triệu trả góp phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Sending
User Review
0 (0 votes)