Lãi suất vay nhanh 50 triệu tại Ngân hàng Nào thấp nhất

Nhiều người đang có nhu cầu vay nhanh 50 triệu với mục đích tiêu dùng để chi trả các khoản chi phí đột xuất. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lãi suất, thủ tục và kỳ hạn vay của các khoản vay 50 triệu tại các ngân hàng và công ty tín dụng uy tín như Citibank, Hong Leong Bank, Shinhan Finance, FE Credit, Mcredit, Home Credit.

Việc so sánh các điều khoản cho vay sẽ giúp người đọc lựa chọn được gói vay phù hợp với nhu cầu của mình.

Lãi vay 50 triệu trả góp Citi Bank (24-48 tháng)

Lãi vay 50 triệu Citi Bank trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.604.167 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 12.500.008 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 62.500.008 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Citi Bank trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 1.902.778 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 18.500.008 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 68.500.008 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Citi Bank trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 1.552.083 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 24.499.984 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 74.499.984 VNĐ
Ngân hàng Citibank
Hotline (84 28) 35211111
Email retailservicesvn@citi.com
Tuổi vay Đủ 21 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập Lương chuyển khoản qua ATM >= 8 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương (CK)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức Tối thiểu 30 triệu VNĐ và tối đa lên đến 600 triệu (gấp 10-20 lần mức lương tháng)
Lãi suất chỉ từ 12,99% và không quá 23.99%/năm.
Kỳ hạn Tối thiểu 24 tháng, tối đa 48 tháng
Giải ngân 5 – 7 ngày làm việc
Khu vực KH phải còn đang cư trú ở Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lãi vay 50 triệu Hong Leong Bank (12-60 tháng)

Lãi vay 50 triệu Hong Leong Bank trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 4.730.903 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 6.770.836 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 56.770.836 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Hong Leong Bank trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.625.868 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 13.020.832 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 63.020.832 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Hong Leong Bank trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 1.924.190 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 19.270.840 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 69.270.840 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Hong Leong Bank trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 1.573.351 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 25.520.848 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 75.520.848 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Hong Leong Bank trả góp 60 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 1.362.847 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 27.682.279 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 77.682.279 VNĐ
Ngân hàng Hong Leong Việt Nam
Hotline 1900 636769
Điều kiện tuổi vay Đủ 18 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập Lương chuyển khoản qua ATM >= 10 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương (CK)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức vay Tối thiểu 30 triệu VNĐ và tối đa lên đến 250 triệu (gấp 10-20 lần mức lương tháng)
Lãi suất 15% đến 25% năm
Kỳ hạn vay Tối thiểu 12 tháng, tối đa 60 tháng
Thời gian giải ngân nhận tiền 5 – 7 ngày làm việc
Khu vực Hỗ trợ 6 tỉnh thành (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vĩnh Phúc)

Lãi vay 50 triệu Shinhan Finance (12-36 tháng)

Lãi vay 50 triệu Shinhan Finance trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 5.024.306 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 10.291.672 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 60.291.672 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Shinhan Finance trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.907.986 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 19.791.664 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 69.791.664 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Shinhan Finance trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.202.546 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 29.291.656 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 79.291.656 VNĐ
Công ty TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Hotline 1900 545449
Tuổi vay Đủ 21 tuổi, tối đa 58 tuổi
Thu nhập  >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn 06 – 36 tháng
Giải ngân Trong 3-5 ngày
Hỗ trợ 35 tỉnh thành phố
Web/App

Lãi vay 50 triệu trả góp FE Credit (6-36 tháng)

Lãi vay 50 triệu FE Credit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 9.305.556 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 5.833.336 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 55.833.336 VNĐ

Lãi vay 50 triệu FE Credit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 5.069.445 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 10.833.340 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 60.833.340 VNĐ

Lãi vay 50 triệu FE Credit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.951.389 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 20.833.336 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 70.833.336 VNĐ

Lãi vay 50 triệu FE Credit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.245.370 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 30.833.320 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 80.833.320 VNĐ
Công ty TC TNHH NH Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Hotline (028) 73007777
Tuổi vay Đủ 20 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn 12 – 48 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ Toàn quốc
Web/App

Lãi vay 50 triệu trả góp Mcredit (6-36 tháng)

Lãi vay 50 triệu Mcredit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 9.427.083 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 6.562.498 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 56.562.498 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Mcredit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 5.182.292 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 12.187.504 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 62.187.504 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Mcredit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.059.896 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 23.437.504 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 73.437.504 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Mcredit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.352.431 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 34.687.516 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 84.687.516 VNĐ
Công ty TNHH MB Shinsei (Mcredit)
Hotline 1900 636769
Tuổi vay Đủ 20 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn Tối thiểu 06 tháng, tối đa 36 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ 45 tỉnh thành phố
Web/App

Lãi vay 50 triệu Home Credit (6-57 tháng)

Lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 9.536.458 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 7.218.748 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 57.218.748 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 5.283.854 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 13.406.248 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 63.406.248 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.157.552 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 25.781.248 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 75.781.248 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.448.785 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 38.156.260 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 88.156.260 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.094.401 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 50.531.248 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 100.531.248 VNĐ

Lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 57 tháng

 • Tiền gốc: 50.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 1.926.535 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 59.812.495 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 109.812.495 VNĐ
Công ty Home Credit (Việt Nam)
Hotline 1900 633 633
Tuổi vay Đủ 18 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn Tối thiểu 06 tháng, tối đa 57 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ Toàn quốc
Web/App
Vay nhanh 50 trieu lai suat thap

Vay nhanh 50 triệu lãi suất thấp

So sánh tiền lãi vay 50 triệu trả góp 06-48 tháng ở các công ty

So sánh TOP 3 lãi vay 50 triệu trả góp 06 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 50 triệu FE Credit trả góp 06 tháng: 5.833.336 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Mcredit trả góp 06 tháng: 6.562.498 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 06 tháng: 7.218.748 VNĐ

5+ Cách Vay tiền nhanh nhất, không cần thế chấp

So sánh TOP 5 vay 50 triệu trả góp 12 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay nhanh 50 triệu Hong Leong Bank trả góp 12 tháng: 6.770.836 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Shinhan Finance trả góp 12 tháng: 10.291.672 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 50 triệu FE Credit trả góp 12 tháng: 10.833.340 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Mcredit trả góp 12 tháng: 12.187.504 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 12 tháng: 13.406.248 VNĐ

So sánh TOP 6 vay 50 triệu trả góp 24 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Citi Bank trả góp 24 tháng: 12.500.008 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay nhanh 50 triệu Hong Leong Bank trả góp 24 tháng: 13.020.832 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Shinhan Finance trả góp 24 tháng: 19.791.664 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 50 triệu FE Credit trả góp 24 tháng: 20.833.336 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Mcredit trả góp 24 tháng: 23.437.504 VNĐ
 6. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 24 tháng: 25.781.248 VNĐ

So sánh TOP 6 vay 50 triệu trả góp 36 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Citi Bank trả góp 36 tháng: 18.500.008 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Hong Leong Bank trả góp 36 tháng: 19.270.840 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Shinhan Finance trả góp 36 tháng: 29.291.656 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 50 triệu FE Credit trả góp 36 tháng: 30.833.320 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Mcredit trả góp 36 tháng: 34.687.516 VNĐ
 6. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 36 tháng: 38.156.260 VNĐ

So sánh TOP 3 vay 50 triệu trả góp 48 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Citi Bank trả góp 48 tháng: 24.499.984 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Hong Leong Bank trả góp 48 tháng: 25.520.848 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 50 triệu Home Credit trả góp 48 tháng: 50.531.248 VNĐ

Để đáp ứng nhu cầu vay nhanh 50 triệu đồng, bài viết đã cung cấp chi tiết các thông tin cơ bản về lãi suất, kỳ hạn và điều kiện vay tại 6 ngân hàng, công ty tài chính uy tín. Bảng so sánh tiền lãi 6 tháng đến 48 tháng giúp người đọc dễ dàng lựa chọn phương án phù hợp với năng lực tài chính. Hy vọng thông qua bài viết, bạn đọc có thêm nhiều thông tin hữu ích để vay nhanh 50 triệu một cách hiệu quả.

Sending
User Review
0 (0 votes)