Vay 60 triệu trả góp: So sánh chi tiết lãi suất ngân hàng và công ty tài chính

Nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng đang có chương trình cho vay 60 triệu trả góp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh. Bài viết này so sánh chi tiết các điều kiện, chính sách và số tiền lãi phải trả cho khoản vay 60 triệu tại Citibank, Hong Leong, Shinhan Finance, FE Credit, Mcredit, Home Credit từ 06 đến 48 tháng để bạn có thể lựa chọn đơn vị cho vay phù hợp với nhu cầu tài chính của bản thân.

Lãi vay 60 triệu trả góp Citi Bank (24-48 tháng)

Lãi vay 60 triệu Citi Bank trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.125.000 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 15.000.000 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 75.000.000 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Citi Bank trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.283.333 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 22.199.988 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 82.199.988 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Citi Bank trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 1.862.500 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 29.400.000 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 89.400.000 VNĐ
Ngân hàng Citibank
Hotline (84 28) 35211111
Email retailservicesvn@citi.com
Tuổi vay Đủ 21 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập Lương chuyển khoản qua ATM >= 8 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương (CK)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức Tối thiểu 30 triệu VNĐ và tối đa lên đến 600 triệu (gấp 10-20 lần mức lương tháng)
Lãi suất chỉ từ 12,99% và không quá 23.99%/năm.
Kỳ hạn Tối thiểu 24 tháng, tối đa 48 tháng
Giải ngân 5 – 7 ngày làm việc
Khu vực KH phải còn đang cư trú ở Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lãi vay 60 triệu Hong Leong Bank (12-60 tháng)

Lãi vay 60 triệu Hong Leong Bank trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 5.677.083 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 8.124.996 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 68.124.996 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Hong Leong Bank trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.151.042 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 15.625.008 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 75.625.008 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Hong Leong Bank trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.309.028 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 19.270.840 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 83.125.008 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Hong Leong Bank trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 1.888.021 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 30.625.008 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 90.625.008 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Hong Leong Bank trả góp 60 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 1.635.417 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 38.125.020 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 98.125.020 VNĐ
Ngân hàng Hong Leong Việt Nam
Hotline 1900 636769
Điều kiện tuổi vay Đủ 18 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập Lương chuyển khoản qua ATM >= 10 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương (CK)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức vay Tối thiểu 30 triệu VNĐ và tối đa lên đến 250 triệu (gấp 10-20 lần mức lương tháng)
Lãi suất 15% đến 25% năm
Kỳ hạn vay Tối thiểu 12 tháng, tối đa 60 tháng
Thời gian giải ngân nhận tiền 5 – 7 ngày làm việc
Khu vực Hỗ trợ 6 tỉnh thành (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vĩnh Phúc)

Lãi vay 60 triệu Shinhan Finance (12-36 tháng)

Lãi vay 60 triệu Shinhan Finance trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 6.029.167 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 12.350.004 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 72.350.004 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Shinhan Finance trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.489.583 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 23.749.992 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 83.749.992 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Shinhan Finance trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.643.056 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 35.150.016 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 95.150.016 VNĐ
Công ty TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Hotline 1900 545449
Tuổi vay Đủ 21 tuổi, tối đa 58 tuổi
Thu nhập  >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn 06 – 36 tháng
Giải ngân Trong 3-5 ngày
Hỗ trợ 35 tỉnh thành phố
Web/App

Lãi vay 60 triệu trả góp FE Credit (6-36 tháng)

Lãi vay 60 triệu FE Credit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 11.166.667 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 7.000.002 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 67.000.002 VNĐ

Lãi vay 60 triệu FE Credit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 6.083.333 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 12.999.996 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 72.999.996 VNĐ

Lãi vay 60 triệu FE Credit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.541.667 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 25.000.008 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 85.000.008 VNĐ

Lãi vay 60 triệu FE Credit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.694.444 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 36.999.984 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 96.999.984 VNĐ
Công ty TC TNHH NH Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Hotline (028) 73007777
Tuổi vay Đủ 20 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn 12 – 48 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ Toàn quốc
Web/App

Lãi vay 60 triệu trả góp Mcredit (6-36 tháng)

Lãi vay 60 triệu Mcredit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 11.312.500 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 7.875.000 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 67.875.000 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Mcredit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 6.218.750 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 14.625.000 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 74.625.000 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Mcredit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.671.875 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 28.125.000 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 88.125.000 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Mcredit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.822.917 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 41.625.012 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 101.625.012 VNĐ
Công ty TNHH MB Shinsei (Mcredit)
Hotline 1900 636769
Tuổi vay Đủ 20 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn Tối thiểu 06 tháng, tối đa 36 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ 45 tỉnh thành phố
Web/App

Lãi vay 60 triệu Home Credit (6-57 tháng)

Lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 11.443.750 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 8.662.500 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 68.662.500 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 6.340.625 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 16.087.500 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 76.087.500 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.789.063 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 30.937.512 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 90.937.512 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.938.542 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 45.787.512 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 105.787.512 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.513.281 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 60.637.488 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 120.637.488 VNĐ

Lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 57 tháng

 • Tiền gốc: 60.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.311.842 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 71.774.994 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 131.774.994 VNĐ
Công ty Home Credit (Việt Nam)
Hotline 1900 633 633
Tuổi vay Đủ 18 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn Tối thiểu 06 tháng, tối đa 57 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ Toàn quốc
Web/App
Cách vay 60 triệu trả góp lãi suất thấp

Cách vay 60 triệu trả góp lãi suất thấp

So sánh tiền lãi vay 60 triệu trả góp 06-48 tháng ở các công ty

So sánh TOP 3 lãi vay 60 triệu trả góp 06 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 60 triệu FE Credit trả góp 06 tháng: 7.000.002 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Mcredit trả góp 06 tháng: 7.875.000 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 06 tháng: 8.662.500 VNĐ

5+ Cách Vay tiền nhanh nhất, không cần thế chấp

So sánh TOP 5 vay 60 triệu trả góp 12 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Hong Leong Bank trả góp 12 tháng: 8.124.996 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Shinhan Finance trả góp 12 tháng: 10.291.672 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 60 triệu FE Credit trả góp 12 tháng: 12.999.996 VNĐ VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Mcredit trả góp 12 tháng: 14.625.000 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 12 tháng: 16.087.500 VNĐ

So sánh TOP 6 vay 60 triệu trả góp 24 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Citi Bank trả góp 24 tháng: 15.000.000 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Hong Leong Bank trả góp 24 tháng: 15.625.008 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Shinhan Finance trả góp 24 tháng: 20.833.336 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 60 triệu FE Credit trả góp 24 tháng: 25.000.008 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Mcredit trả góp 24 tháng: 28.125.000 VNĐ
 6. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 24 tháng: 30.937.512 VNĐ

So sánh TOP 6 vay 60 triệu trả góp 36 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Citi Bank trả góp 36 tháng: 22.199.988 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Hong Leong Bank trả góp 36 tháng: 23.125.008 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Shinhan Finance trả góp 36 tháng: 29.291.656 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 60 triệu FE Credit trả góp 36 tháng: 36.999.984 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Mcredit trả góp 36 tháng: 41.625.012 VNĐ
 6. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 36 tháng: 45.787.512 VNĐ

So sánh TOP 3 vay 60 triệu trả góp 48 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Citi Bank trả góp 48 tháng: 29.400.000 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Hong Leong Bank trả góp 48 tháng: 30.625.008 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 60 triệu Home Credit trả góp 48 tháng: 60.637.488 VNĐ

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp chi tiết các điều kiện vay vốn và so sánh số tiền lãi phải trả khi vay 60 triệu đồng tại 6 ngân hàng, công ty tài chính phổ biến hiện nay. Hy vọng thông tin sẽ giúp bạn đọc có cơ sở để lựa chọn đơn vị cho vay phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bản thân. Nếu cần tư vấn thêm chi tiết hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline của các ngân hàng/công ty tài chính khi vay 60 triệu trả góp nhé.

Sending
User Review
0 (0 votes)