Lãi suất vay tín chấp thấp nhất: Nên vay 70 triệu ở đâu?

Nhiều người có nhu cầu vay tín chấp 70 triệu để đáp ứng các chi phí cá nhân nhưng chưa biết đâu là lựa chọn tốt nhất. Bài viết này so sánh lãi suất vay 70 triệu ngân hàng và công ty tài chính trong khoảng thời gian từ 6 đến 48 tháng, giúp độc giả dễ dàng lựa chọn địa chỉ vay lãi suất thấp nhất, tiết kiệm chi phí.

Lãi vay 70 triệu trả góp Citi Bank (24-48 tháng)

Lãi vay 70 triệu Citi Bank trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.645.833 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 17.499.992 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 87.499.992 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Citi Bank trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.663.889 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 25.900.004 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 95.900.004 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Citi Bank trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.172.917 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 34.300.016 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 104.300.016 VNĐ
Ngân hàng Citibank
Hotline (84 28) 35211111
Email retailservicesvn@citi.com
Tuổi vay Đủ 21 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập Lương chuyển khoản qua ATM >= 8 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương (CK)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức Tối thiểu 30 triệu VNĐ và tối đa lên đến 600 triệu (gấp 10-20 lần mức lương tháng)
Lãi suất chỉ từ 12,99% và không quá 23.99%/năm.
Kỳ hạn Tối thiểu 24 tháng, tối đa 48 tháng
Giải ngân 5 – 7 ngày làm việc
Khu vực KH phải còn đang cư trú ở Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lãi vay 70 triệu Hong Leong Bank (12-60 tháng)

Lãi vay 70 triệu Hong Leong Bank trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 6.623.264 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 9.479.168 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 79.479.168 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Hong Leong Bank trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.676.215 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 18.229.160 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 88.229.160 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Hong Leong Bank trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.693.866 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 26.979.176 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 96.979.176 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Hong Leong Bank trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.202.691 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 35.729.168 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 105.729.168 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Hong Leong Bank trả góp 60 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 1.907.986 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 44.479.160 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 114.479.160 VNĐ
Ngân hàng Hong Leong Việt Nam
Hotline 1900 636769
Điều kiện tuổi vay Đủ 18 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập Lương chuyển khoản qua ATM >= 10 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương (CK)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức vay Tối thiểu 30 triệu VNĐ và tối đa lên đến 250 triệu (gấp 10-20 lần mức lương tháng)
Lãi suất 15% đến 25% năm
Kỳ hạn vay Tối thiểu 12 tháng, tối đa 60 tháng
Thời gian giải ngân nhận tiền 5 – 7 ngày làm việc
Khu vực Hỗ trợ 6 tỉnh thành (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vĩnh Phúc)

Lãi vay 70 triệu Shinhan Finance (12-36 tháng)

Lãi vay 70 triệu Shinhan Finance trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 7.034.028 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 14.408.336 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 84.408.336 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Shinhan Finance trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 4.071.181 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 27.708.344 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 97.708.344 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Shinhan Finance trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.083.565 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 41.008.340 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 111.008.340 VNĐ
Công ty TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Hotline 1900 545449
Tuổi vay Đủ 21 tuổi, tối đa 58 tuổi
Thu nhập  >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn 06 – 36 tháng
Giải ngân Trong 3-5 ngày
Hỗ trợ 35 tỉnh thành phố
Web/App

Lãi vay 70 triệu trả góp FE Credit (6-36 tháng)

Lãi vay 70 triệu FE Credit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 13.027.778 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 8.166.668 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 78.166.668 VNĐ

Lãi vay 70 triệu FE Credit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 7.097.222 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 15.166.664 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 85.166.664 VNĐ

Lãi vay 70 triệu FE Credit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 4.131.944 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 29.166.656 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 99.166.656 VNĐ

Lãi vay 70 triệu FE Credit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.143.519 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 43.166.684 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 113.166.684 VNĐ
Công ty TC TNHH NH Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Hotline (028) 73007777
Tuổi vay Đủ 20 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn 12 – 48 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ Toàn quốc
Web/App

Lãi vay 70 triệu trả góp Mcredit (6-36 tháng)

Lãi vay 70 triệu Mcredit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 13.197.917 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 9.187.502 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 79.187.502 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Mcredit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 7.255.208 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 17.062.496 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 87.062.496 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Mcredit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 4.283.854 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 32.812.496 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 102.812.496 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Mcredit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.293.403 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 48.562.508 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 118.562.508 VNĐ
Công ty TNHH MB Shinsei (Mcredit)
Hotline 1900 636769
Tuổi vay Đủ 20 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn Tối thiểu 06 tháng, tối đa 36 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ 45 tỉnh thành phố
Web/App

Lãi vay 70 triệu Home Credit (6-57 tháng)

Lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 06 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 13.351.042 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 10.106.252 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 80.106.252 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 12 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 7.397.396 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 18.768.752 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 88.768.752 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 24 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 4.420.573 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 36.093.752 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 106.093.752 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 36 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 3.428.299 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 53.418.764 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 123.418.764 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 48 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.932.161 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 70.743.728 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 140.743.728 VNĐ

Lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 57 tháng

 • Tiền gốc: 70.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 2.697.149 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 83.737.493 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 153.737.493 VNĐ
Công ty Home Credit (Việt Nam)
Hotline 1900 633 633
Tuổi vay Đủ 18 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Kỳ hạn Tối thiểu 06 tháng, tối đa 57 tháng
Giải ngân 3-5 ngày
Hỗ trợ Toàn quốc
Web/App
Cách vay tín chấp 70 triệu lãi suất thấp nhất

Cách vay tín chấp 70 triệu lãi suất thấp nhất?

So sánh tiền lãi vay 70 triệu trả góp 06-48 tháng ở các công ty

So sánh TOP 3 lãi vay 70 triệu trả góp 06 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 70 triệu FE Credit trả góp 06 tháng: 8.166.668 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Mcredit trả góp 06 tháng: 9.187.502 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 06 tháng: 10.106.252 VNĐ

5+ Cách Vay tiền nhanh nhất, không cần thế chấp

So sánh TOP 5 vay 70 triệu trả góp 12 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Hong Leong Bank trả góp 12 tháng: 9.479.168 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Shinhan Finance trả góp 12 tháng: 14.408.336 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 70 triệu FE Credit trả góp 12 tháng: 15.166.664 VNĐ VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Mcredit trả góp 12 tháng: 17.062.496 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 12 tháng: 18.768.752 VNĐ

So sánh TOP 6 vay 70 triệu trả góp 24 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Citi Bank trả góp 24 tháng: 17.499.992 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Hong Leong Bank trả góp 24 tháng: 18.229.160 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Shinhan Finance trả góp 24 tháng: 27.708.344 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 70 triệu FE Credit trả góp 24 tháng: 29.166.656 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Mcredit trả góp 24 tháng: 32.812.496 VNĐ
 6. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 24 tháng: 36.093.752 VNĐ

So sánh TOP 6 vay 70 triệu trả góp 36 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Citi Bank trả góp 36 tháng: 25.900.004 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Hong Leong Bank trả góp 36 tháng: 26.979.176 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Shinhan Finance trả góp 36 tháng: 41.008.340 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 70 triệu FE Credit trả góp 36 tháng: 43.166.684 VNĐ
 5. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Mcredit trả góp 36 tháng: 48.562.508 VNĐ
 6. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 36 tháng: 53.418.764 VNĐ

So sánh TOP 3 vay 70 triệu trả góp 48 tháng lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Citi Bank trả góp 48 tháng: 34.300.016 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Hong Leong Bank trả góp 48 tháng: 35.729.168 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 70 triệu Home Credit trả góp 48 tháng: 70.743.728 VNĐ

Như vậy, bài viết đã cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết để độc giả có thể lựa chọn địa chỉ vay vay tín chấp 70 triệu với lãi suất ưu đãi nhất. Hy vọng thông qua việc so sánh cụ thể, bạn đọc có thể tìm được khoản vay phù hợp nhu cầu tài chính cá nhân với chi phí lãi vay thấp nhất.

Sending
User Review
0 (0 votes)