Vay ngay 250 triệu không cần thế chấp, lãi suất tốt nhất

Nếu bạn đang tìm kiếm các khoản vay 250 triệu đồng không cần thế chấp, bài viết này sẽ cung cấp thông tin hữu ích. Bài viết so sánh lãi suất và điều kiện vay tại Citi Bank, Hong Leong Bank, Standard Chartered và Shinhan Finance để bạn dễ dàng lựa chọn. Đọc ngay để biết cách vay 250 triệu nhanh chóng, tiện lợi nhất.

Lãi vay 250 triệu trả góp Citi Bank (2-4 năm)

Lãi vay 250 triệu Citi Bank trả góp 2 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 11.827.257 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 33.854.168 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 283.854.168 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Citi Bank trả góp 3 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 8.336.227 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 50.104.172 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 300.104.172 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Citi Bank trả góp 4 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 6.590.712 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 66.354.176 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 316.354.176 VNĐ
Ngân hàng Citibank
Hotline (84 28) 35211111
Email retailservicesvn@citi.com
Tuổi vay Đủ 21 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập >= 8 triệu/tháng (Lương chuyển khoản qua ATM)
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương (CK)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức 30 triệu đến 900 triệu (gấp x10-20 lần thu nhập)
Lãi suất 12,99% – 23,99% năm
Kỳ hạn Tối thiểu 24 tháng, tối đa 48 tháng
Giải ngân 5 – 7 ngày làm việc
Khu vực KH phải còn đang cư trú ở Hồ Chí Minh, Hà Nội
Web/App

Lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank (1-5 năm)

Lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank trả góp 1 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 18.020.833 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 16.249.996 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 216.249.996 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank trả góp 2 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 22.526.042 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 20.312.504 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 270.312.504 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank trả góp 3 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 8.550.347 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 57.812.492 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 307.812.492 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank trả góp 4 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 6.803.385 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 76.562.480 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 326.562.480 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank trả góp 5 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 5.755.208 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 95.312.480 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 345.312.480 VNĐ
Ngân hàng Hong Leong Việt Nam
Hotline 1900 636769
Điều kiện tuổi vay Đủ 18 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập Lương chuyển khoản qua ATM >= 10 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương (CK)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức vay 30 triệu đến 250 triệu (gấp x 10-20 lần mức lương tháng)
Lãi suất 15% – 25% năm
Kỳ hạn vay Tối thiểu 12 tháng, tối đa 60 tháng
Thời gian giải ngân nhận tiền 5 – 7 ngày làm việc
Khu vực Hỗ trợ 6 tỉnh thành (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vĩnh Phúc)
Web/App

Lãi vay 250 triệu Standard Chartered (1-5 năm)

Lãi vay 250 triệu Standard Chartered trả góp 1 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 22.751.736 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 23.020.832 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 273.020.832 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Standard Chartered trả góp 2 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 12.261.285 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 44.270.840 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 294.270.840 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Standard Chartered trả góp 3 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 8.764.468 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 65.520.848 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 315.520.848 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Standard Chartered trả góp 4 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 7.016.059 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 86.770.832 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 336.770.832 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Standard Chartered trả góp 5 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 5.967.014 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 108.020.840 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 358.020.840 VNĐ
Ngân hàng Standard Chartered Bank
Hotline +84 249368000
Tuổi vay Đủ 22 tuổi, tối đa 60 tuổi
Thu nhập  >10 triệu/tháng (chuyển khoản ATM)
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Sao kê lương 3T
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức 18 triệu – 1,3 tỷ (vay x18 lần thu nhập)
Lãi suất 17% – 21% năm
Kỳ hạn 12 – 60 tháng
Giải ngân Trong 5-7 ngày
Hỗ trợ Hồ Chí Minh, Hà Nội & (các tỉnh giáp ranh)
Web/App

Lãi vay 250 triệu Shinhan Finance (1-4 năm)

Lãi vay 250 triệu Shinhan Finance trả góp 1 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 22.864.583 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 24.374.996 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 274.374.996 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Shinhan Finance trả góp 2 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 12.369.792 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 46.875.008 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 296.875.008 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Shinhan Finance trả góp 3 năm

 • Tiền gốc: 200.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 8.871.528 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 69.375.008 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 319.375.008 VNĐ

Lãi vay 250 triệu Shinhan Finance trả góp 4 năm

 • Tiền gốc: 250.000.000 VNĐ
 • Số tiền trả góp mỗi kỳ (trung bình): 7.122.396 VNĐ/tháng
 • Tổng lãi phải trả: 91.875.008 VNĐ
 • Tổng gốc lãi: 341.875.008 VNĐ
Công ty TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Hotline 1900 545449
Tuổi vay Đủ 21 tuổi, tối đa 58 tuổi
Thu nhập  >3 triệu/tháng
Hồ Sơ CCCD + Hộ Khẩu + HĐLĐ + Bảng lương (tiền mặt)
Nợ xấu Không hỗ trợ
Hạn mức 10 triệu – 300 triệu (vay x12 lần thu nhập)
Lãi suất 18% – 38% năm
Kỳ hạn 06 – 36 tháng
Giải ngân Trong 3-5 ngày
Hỗ trợ 35 tỉnh thành phố
Web/App
Vay 250 triệu lãi suất bao nhiêu

Vay 250 triệu lãi suất bao nhiêu?

So sánh tiền lãi vay 250 triệu ở các công ty

So sánh vay 250 triệu trả góp 1 năm lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank trả góp 1 năm: 20.312.504 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Standard Chartered trả góp 1 năm: 23.020.832 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Shinhan Finance trả góp 1 năm: 24.374.996 VNĐ

5+ Cách Vay tiền nhanh nhất, không cần thế chấp

So sánh vay 250 triệu trả góp 2 năm lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Citi Bank trả góp 2 năm: 33.854.168 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank trả góp 2 năm: 39.062.504 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Standard Chartered trả góp 2 năm: 44.270.840 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Shinhan Finance trả góp 2 năm: 46.875.008 VNĐ

So sánh vay 250 triệu trả góp 3 năm lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Citi Bank trả góp 3 năm: 50.104.172 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank trả góp 3 năm: 57.812.492 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Standard Chartered trả góp 3 năm: 65.520.848 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Shinhan Finance trả góp 3 năm: 69.375.008 VNĐ

So sánh  vay 250 triệu trả góp 4 năm lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Citi Bank trả góp 4 năm: 66.354.176 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank trả góp 4 năm: 76.562.480 VNĐ
 3. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Standard Chartered trả góp 4 năm: 86.770.832 VNĐ
 4. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Shinhan Finance trả góp 4 năm: 91.875.008 VNĐ

So sánh vay 250 triệu trả góp 5 năm lãi thấp

 1. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Hong Leong Bank trả góp 5 năm: 95.312.480 VNĐ
 2. Tổng tiền lãi vay 250 triệu Standard Chartered trả góp 5 năm: 108.020.840 VNĐ

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện vay 250 triệu đồng tại 4 ngân hàng hàng đầu hiện nay. Hy vọng thông qua việc so sánh lãi suất, kỳ hạn vay và các yêu cầu, bạn đọc có thể lựa chọn được khoản vay phù hợp nhu cầu tài chính của bản thân, đặc biệt là các khoản vay 250 triệu đồng không cần thế chấp.

Sending
User Review
0 (0 votes)